Inkoopvoorwaarden leveranciers

Stichting Prisma maakt gebruik van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017).

De algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg zijn ontwikkeld door de VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon en op 21 februari 2017 gedeponeerd. Prisma heeft afgesproken deze voorwaarden te gebruiken voor de inkoop van producten en dienstenIn de inkoopvoorwaarden zijn de regels opgenomen waaraan een leverancier of opdrachtnemer zich dient te houden.

De modulaire opbouw is als volgt: 


Er is gekozen voor een algemeen deel dat van toepassing is op het grootste deel van uw inkoop van producten en diensten. Dat algemeen gedeelte fungeert als een vangnet. Het Algemene deel
 wordt aangevuld met verschillende modules die op specifieke diensten van toepassing kunnen worden verklaard, zoals PNIL en ICT.

Naarmate de in te kopen producten/diensten voor Prisma specifieker worden, moet u wel kijken of er bijzondere voorwaarden aan gesteld moeten worden, die u dan bij voorkeur vastlegt in de overeenkomst of een addendum op de AIVG.

Bij iedere offerte-aanvraag en/of contract dient u de AIVG (desgewenst aangevuld met module) mee te sturen. 

Algemene inkoopvoorwaarden - Algemeen deel

Algemene inkoopvoorwaarden - Module PNIL

Algemene inkoopvoorwaarden - Module ICT

Bel ons!088 7702200