PS LetMEbe | Meer dan recht alleen

Op 10 december 2015, de dag van de mensenrechten, ondertekende Prisma het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Hieraan heeft Prisma een foto-expositie gekoppeld. Doel van deze expositie is om met foto's in beeld te brengen hoe cliënten, medewerkers, familie en andere belanghebbenden kijken naar de rechten van mensen met een beperking in de huidige zorg.

Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking heeft als doel de rechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. In het verdrag staan geen nieuwe rechten, alle rechten van de mens zijn namelijk al beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het blijkt echter dat deze rechten niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van deze groep mensen verbetert. Nederland heeft als een van de weinige landen dit verdrag nog niet bekrachtigd. Prisma wil hier niet op wachten. Wij hebben het verdrag getekend en leggen de komende tijd onze organisatie naast de lat van de rechten van de mens. We gaan er samen met cliënten mee aan de slag.

Foto-expositie PS LetMEbe gaat reizen!
Prisma koppelt aan de ondertekening van het VN-verdrag de foto-expositie PS LetMEbe. Doel van deze expositie is om met foto’s in beeld te brengen hoe cliënten, medewerkers, familie en andere belanghebbenden kijken naar de rechten van mensen met een beperking in de huidige zorg.

Er is al veel gebeurd na de ondertekening van het VN Verdrag

widget

Bel ons!088 7702200