Handboek verstandelijke beperking - 24 succesvolle methoden

Datum: 11 jul 2014Onderwerp: Nieuws

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een methodische werkwijze van groot belang. Handboek verstandelijke beperking is de eerste uitgave die verschillende methoden systematisch aanbiedt.

Handboek Verstandelijk Beperking

De juiste methode voor de cliënt
Methodisch werken draagt bij aan de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Hierdoor kunnen professionals vertrouwen op een kennisbasis, naast hun (soms jarenlange) ervaring. Hiermee is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking niet afhankelijk van een toevallige match van mensen, maar volgen zij een methodische cyclus: de ondersteuning volgt de cyclus van een cliëntplan en evalueert de doelen die in het plan worden gesteld. Om deze doelen te bereiken worden methoden of interventies gebruikt. Met welke methoden ga je als cliënt, begeleider en cliëntvertegenwoordiger aan de slag?

Een complete beschrijving van 24 methoden
Het Handboek verstandelijke beperking beschrijft 24 ondersteuningsmethoden voor mensen met een verstandelijke beperking op een systematische manier. Zoals bekende methoden als Methode Vlaskamp of Active Support, en nieuw ontwikkelde methoden als Oplossingsgericht Werken en Multi Systeem Therapie. Elke methode bevat een beschrijving van doelstelling, doelgroep, werkwijze, wetenschappelijk kader en casuïstiek. De ondersteuningsmethoden zijn gestaafd aan de praktijk en ten dele gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Men noemt dat cocreatie: kennis die zich ontwikkelt in samenspel tussen praktijk en wetenschap.

Optimale kwaliteit van zorg
Door de gestructureerde ordening van methoden, kan de hulpverlener eenvoudig selecteren welke het best past bij de doelgroep. Naast methoden, biedt het ook een gemeenschappelijk kader voor professionals van verschillende achtergronden om hun handelen en samenwerking te stroomlijnen, zodat de cliënt eenheid van handelen ervaart. Dit geeft rust en overzicht voor de cliënt, en draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor verstandelijk beperkten.

Voor wie?
Een vernieuwend en praktisch handboek voor professionals in de zorg, mbo- en hbo-studenten.

Brian Twint
Brian Twint studeerde sociaal pedagogische hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam en is na een periode van vijf jaar in de jeugdhulpverlening al jaren als persoonlijk begeleider en projectleider werkzaam in de verstandelijk gehandicaptensector op verschillende locaties en is de oorspronkelijke bedenker en ontwikkelaar van de Affectief Bewuste Benadering. Brian is daarnaast initiatiefnemer en redacteur van de informatiewebsite www.verstandelijkbeperkt.nl en een aantal andere websites voor de verstandelijk gehandicaptensector. Dit zijn de volgende websites:

www.verstandelijkbeperkt.nl
www.affectiefbewustebenadering.nl
www.mijninternet.net

Jac de Bruijn
Jac de Bruijn is hoofd behandeling bij Stichting Prisma en docent bij de AVG-opleiding aan de Erasmus Universiteit.

ISBN 9789089531483 | paperback | 300 p. | 16 x 24 cm
2014 | 1e druk | Boom Cure & Care

 

Bel ons!088 7702200