Nieuwe vormen van zorg en samenleven ontwikkelen: actieonderzoek op het Landpark

17-12-2020 

Nieuwe vormen van zorg en samenleven ontwikkelen: actieonderzoek op het Landpark

Met een digitale bijeenkomst werd afgelopen week het startsein gegeven voor het “Actieonderzoek Sociale Innovatie”. Op Landpark Assisië - locatie van Prisma - wordt per 1 januari 2021 onderzocht hoe nieuwe vormen van zorg en samenleven ontwikkeld kunnen worden door samen te werken met andere partijen.

De Provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg en Democratie in Actie ondersteunen het verkennend actieonderzoek, dat in opdracht van Prisma wordt uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek en Tranzo (Tilburg University). Het onderzoek heeft een looptijd van 12 maanden.

Transformatieproces van Landpark Assisië
Al sinds 2005 is het Landpark in beweging. Prisma betrekt actief nieuwe partijen bij de ontwikkeling van het Landpark. Om nieuwe vormen van zorg en samenleven te creëren, wordt in het actieonderzoek bekeken hoe deze verschillende maatschappelijke partijen (het bedrijfsleven, overheid en burgerinitiatieven) kunnen samenkomen.
Belangrijk is dat alle partijen samen een vitale, democratische samenwerking aangaan en er een gezamenlijke identiteit ontstaat. In het onderzoek wordt bijvoorbeeld bekeken hoe de burgers van Landpark Assisië zelf hun nieuwe leefomgeving mee vormgeven binnen de leefomgeving die nu ontstaat door de samenwerkingen.

Werken als één overheid
De drie betrokken overheidsinstanties - de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg en Democratie in Actie - willen in dit initiatief 'werken als één overheid'. Een totaalaanpak van zowel fysieke als maatschappelijke veranderingen in de leefomgeving vraagt immers niet alleen om een nieuwe manier van samenwerken tussen het bedrijfsleven, de overheid en burgerinitiatieven, maar ook tussen de overheidsinstanties onderling. Ze streven naar het vergroten van lokaal draagvlak voor veranderingen en voor het laten meedoen van alle inwoners.