Beperkingen

Wij bieden zorg aan mensen van alle leeftijden met alle soorten beperkingen.

Binnen Prisma bieden we zorg vanuit de zorgdriehoek. De begeleider gaat samen met client en netwerk aan de slag om ervoor te zorgen dat client zo gelukkig en zelfstandig mogelijk is in zijn leven. Dit doen we door te kijken en te praten over wat iemand al kan, wat iemand wil en hoe we hier meer van kunnen doen. Bij dit alles wordt waar mogelijk eigen netwerk betrokken zodat we het samen doen. Dit alles vanuit een relatie waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen zich serieus genomen voelt, gewaardeerd in zijn rol in de driehoek en tevreden over de samenwerking.

Bel ons!088 7702200