Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Dementie Logo  

Wat is dementie?
Het gedrag van uw naaste is veranderd en een arts heeft aangegeven dat er sprake is van dementie. Of het is nog niet duidelijk dat er sprake is van dementie.
Wat kan Prisma voor u hier in betekenen?

Hoe kan Prisma u helpen?
Als de vraag leeft of er sprake is van dementie kan Prisma helpen om het antwoord op die vraag te vinden. Dit gebeurt volgens de laatste inzichten en adviezen vanuit de wetenschap en andere experts en wordt uitgevoerd door een team waarin diverse disciplines zoals een AVG-arts (arts-verstandelijk gehandicapten) en een gedragsdeskundige aan deelnemen.

Als duidelijk is dat er sprake is van dementie kan Prisma de persoon met dementie en diens naasten op diverse manieren ondersteunen. Te beginnen met uitleg over dementie en de gevolgen voor de persoon met dementie zelf (indien mogelijk op diens niveau) en diens naasten. Samen wordt dan gekeken naar de te verwachten gevolgen voor alle betrokkenen. Kan de persoon met dementie blijven wonen waar die nu woont? Welke extra ondersteuning is nodig? Welke andere vormen van ondersteuning zijn nodig? Prisma, met diens kennis van dementie, en de persoon met dementie en/of diens naasten, met kennis van de persoon en diens voorkeuren, gaan samen op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Welke zorg kan Prisma u bieden?
Leefomgeving: passend bij de eisen en voorkeuren van de persoon met dementie zodat deze bijvoorbeeld makkelijk de weg vindt,  snel en vaak genoeg een begeleider in diens nabijheid heeft maar ook een huiselijke sfeer kent.
Dagelijkse ondersteuning:
de ondersteuning kan sterk per persoon verschillen. Diens persoonlijkheid maar ook het ziekteproces zijn immers uniek. De eerste en altijd blijvende aandacht gaat dus uit naar : wie is de persoon, hoe ziet diens levensverhaal er uit, wat vindt hij leuk, wat kan hij goed, waar kijkt hij graag op terug, hoe communiceert hij, wat kan hij aan, wat begrijpt hij, wat zijn diens lichamelijke en geestelijke behoeften (zie mensvisie van Prisma) maar ook: wat maakt angstig, wat roept frustraties op enz. enz. Begeleiders worden hierin door specialisten ondersteund en geschoold. Door een passende ondersteuning aan te bieden wordt bijgedragen aan een zo hoog mogelijke levenskwaliteit.
Soms is daar meer voor nodig dan passende ondersteuning. Dan kan Prisma inzetten:
Behandeling:
een behandelteam met ervaring en specialistische kennis rondom veroudering en dementie zoals: AVG-artsen, gedragsdeskundigen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergo-therapeuten, diëtisten, muziek- en bewegingstherapeuten. Zo nodig worden specialisten van buiten Prisma ingeschakeld.

Voorwie _hoofd _v2 Zorgaanbod _hoofd _v2

widget

Bel ons!088 7702200