Ernstig en matig verstandelijke beperking

Een ernstige tot matige verstandelijke beperking betekent dat je moeite hebt om de wereld om je heen te begrijpen. Mensen uit je omgeving zijn hard nodig om de ervaringen die je opdoet te ordenen zodat je je veilig kan voelen in een betrouwbare omgeving en ruimte krijgt om daarin jezelf te zijn.

EVBWat is een ernstig tot matig verstandelijke beperking?
Mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking hebben een ontwikkelingsleeftijd van 2 tot 6 jaar en kampen ook regelmatig met bijkomende lichamelijke en medische problemen.

Welke ondersteuning of begeleiding is nodig?
Tijdens de aanmeldprocedure kijkt een persoonlijk klantbegeleider hoe we het beste kunnen helpen. Zo kunnen wij zorg bieden die past bij de situatie. Wij kijken waar iemand plezier in heeft en over welk talent hij beschikt. Daar spelen wij dan op in.

Hoe kan prisma u helpen?
Prisma helpt cliënten door middel van ervaringsordening. Zo krijgen cliënten grip  op zichzelf en de wereld om zich heen. Wij besteden hierbij aandacht aan veiligheid van het lichaam en een betrouwbare omgeving. Daarnaast bieden we samenhang en ruimte om zichzelf te mogen zijn.

Welke zorgaanbod heeft Prisma voor u?
Speciaal voor mensen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking heeft Prisma een zorgprogramma ontwikkeld. Wij ondersteunen hen door gebruik te maken van de methodiek Meer Mens. Meer Mens heeft als doel zeer zorgafhankelijke cliënten meer regie over hun eigen bestaan te geven.


 Voorwie _hoofd _v2 Zorgaanbod _hoofd _v2

widget

Bel ons!088 7702200