Gedragsproblematiek

Een kind of jongere heeft een gedragsprobleem als hij ongewenst gedrag vertoont dat vooral voor zijn omgeving storend is.

GedragsproblemenWat verstaan we onder gedragsproblematiek?
Voorbeelden van gedragsproblemen zijn driftbuien en woedeaanvallen bij jonge kinderen, agressief gedrag, pesten en delinquent gedrag. Bijna een op de vijf jongeren van 11 tot en met 16 jaar heeft naar eigen zeggen gedragsproblemen.

Welke ondersteuning of begeleiding is nodig?
Tijdens de aanmeldprocedure kijkt een persoonlijk klantbegeleider hoe we het beste kunnen helpen. Zo kunnen wij zorg bieden die past bij de situatie. Wij kijken waar iemand plezier in heeft en over welk talent hij beschikt. Door het leren van sociale vaardigheden, en gezinsinterventies kunnen er minder problemen worden ervaren.

Welke zorgaanbod heeft Prisma voor u?
Prisma kan u op verschillende manieren ondersteunen.

 

Voorwie _hoofd _v2 Zorgaanbod _hoofd _v2

widget

Bel ons!088 7702200