Licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking beschikken over veel vaardigheden, maar lopen ook vaak tegen problemen aan bij het vormgeven van hun leven.

LVBWat is een licht verstandelijke beperking?
Een kind of jongere met een licht verstandelijke beperking denkt minder snel dan een leeftijdgenoot die normaal begaafd is. Ze kunnen zich minder goed aanpassen aan hun omgeving. Dat uit zich bijvoorbeeld in de communicatie, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, gezondheid en, op latere leeftijd, relaties. Omdat het denken en leren minder goed gaat, noemt men kinderen met een licht verstandelijk beperking ook wel "moeilijk lerende kinderen".

Welke ondersteuning of begeleiding is nodig?
Wij bieden zorg vanuit de 'zorgdriehoek'. De begeleider gaat samen met cliënt en netwerk aan de slag om ervoor te zorgen dat client zo gelukkig en zelfstandig mogelijk is in zijn leven. Dit doen we door te kijken en te praten over wat iemand al kan, wat iemand wil en hoe we hier meer van kunnen doen. Bij dit alles wordt waar mogelijk eigen netwerk betrokken zodat we het samen doen. Dit alles vanuit een relatie waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen zich serieus genomen voelt, gewaardeerd in zijn rol in de driehoek en tevreden over de samenwerking. Bij 'Ondersteuning thuis' vind je meer informatie.

Hoe kan Prisma u helpen?
Prisma ondersteunt mensen met een licht verstandelijke beperking door samen te werken aan doelen om bijvoorbeeld zelfstandiger te zijn en deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast bieden we aanvullende therapie wanneer dit nodig is.

Welke zorgaanbod heeft Prisma voor u?
We helpen hen door gericht te kijken naar hun problemen maar ook naar wat juist wel goed gaat. We maken individuele afspraken. Zo werken we aan competenties, zijn oplossingsgericht en proberen aan te sluiten bij de persoonlijke leefwereld, interesses en sterke kanten van de cliënt. Eventueel bieden we aanvullende therapie die de persoonlijke ontwikkeling nog meer versterkt. Voor jongeren en hun gezinnen die met forse problemen worstelen en die doorgaans tussen wal en schip vallen door een licht verstandelijke beperking werkt Prisma met Multi Systeem Therapie (MST). 
Bekijk ook ons zorgaanbod bij 'Ondersteuning thuis'.

Voorwie _hoofd _v2 Zorgaanbod _hoofd _v2

widget

Bel ons!088 7702200