Klachtenprocedure Prisma voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers

Prisma wil dat mensen met een beperking een waardevol leven kunnen leiden en dat haar cliënten, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners zich welkom voelen bij de organisatie. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de begeleiding. Ook kan het zijn dat u het ergens niet mee eens bent.

Klachtenregeling cliënten en hun netwerk
De intentie van Prisma is om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg. Bij het verlenen van goede zorg past ook de goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van Prisma. In dit klachtenreglement  zijn de algemene regels van Prisma voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven. Heeft u vragen over de aanpak van een klacht, wilt u advies of ondersteuning, of heeft u vragen over dit klachtenreglement? Dan verwijzen wij u graag naar het algemene nummer 088 - 770 2300.

Het klachtenreglement voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

 

Klachtenregeling medewerkers
De intentie van Prisma is om een goede omgang met (signalen van) onvrede in verband met het werk of werksituatie van Prisma te bieden. In dit klachtenreglement zijn de algemene regels van Prisma voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven. Heb je vragen over de aanpak van een klacht, wil je advies of ondersteuning, of heb je vragen over dit klachtenreglement? Dan verwijzen wij je graag naar de het algemene nummer 088 - 770 2300. Bekijk klachtenreglement.

Het klachtenreglement is opgesteld conform de voorwaarden die gesteld worden in de Arbowet en het Prisma Kwaliteitssysteem.

Ben je in aanraking gekomen met ongewenst gedrag binnen Prisma en wil je dit in vertrouwen bespreken met iemand? Of maak je je zorgen over de ondersteuning die geboden wordt?

Neem dan contact op via onderstaande Helpknop

 

Helpknop Klachten Knop Klacht

Bel ons!088 7702200