Actueel 3 Computer

Samenwerking tussen Prisma en Kentalis bezegeld

Logo Kentalis

Op donderdag 11 juli hebben de raden van bestuur van Prisma en Kentalis een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Prisma en Kentalis werken al jarenlang met elkaar samen in de zorg voor cliënten met meervoudige problematiek als gevolg van een zintuiglijke, verstandelijke of andere beperking. Binnen de samenwerking wordt de behandel deskundigheid van Kentalis gebundeld met de expertise die Prisma heeft op het gebied van gedragsbegeleiding waarmee de kwaliteit van zorg wordt geoptimaliseerd voor zowel cliënten die wonen als cliënten die dagbesteding afnemen. Deze ketensamenwerking is nu officieel bekrachtigd met een overeenkomst. Tevens zijn in de overeenkomst afspraken vastgelegd om deze samenwerking verder te ontwikkelen.

Jaap de Bruin, voorzitter raad van bestuur van Prisma, en Oscar Dekker, voorzitter raad van bestuur van Kentalis, ondertekenden de overeenkomst op Landpark Assisië in Biezenmortel, een locatie van Prisma waar ruim 200 mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. Het Landpark biedt door haar rijke historie een beschermde en fijne plek om te wonen aan haar bewoners en daarnaast een groot palet aan mogelijkheden om te ontwikkelen en te realiseren. Onderdeel van de overeenkomst is dat op thema’s de ketensamenwerking verder doorontwikkeld wordt met als doel cliënten met meervoudige problematiek de beste zorg te kunnen bieden.

Samenwerkingspartners

Benieuwd met wie wij allemaal samenwerken?