Vóór Huize Assisië en Prisma (1900 - 1902)

Sinds 19 januari 1901 bezat de Congeratie 45 ha grond met drie boerderijen. Het geheel was aangeboden door mevrouw Dorotha van Beugen uit 's-Hertogenbosch, met als enige conditie een jaarlijkse lijfrente van f800,- tot haar dood.

De Tijd Voor Huize Assisie Prisma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het motief, dat haar tot deze schenking had aangezet, mag gezocht worden door het feit dat haar vader enkele jaren door de Broeders uit Boekel verpleegd werd. Ze wilde door deze daad de Congregatie bewegen een nieuwe inrichting te openen voor mensen met een beperking. Maar een juist omschreven plan stond toen niet vast. Nu echter het Hoog Huis was opgeheven, lag het voor de hand, dat men, om aan de pas verkregen gronden een meer bepaalde bestemming te geven, richting Udenhout insloeg.

Na toestemming van de Bisschop van 's- Hertogenbosch, Mgr. W van de Ven en in overleg met de Pastoor van Udenhout, Pastoor van der Heijden werd door het Hoofdbestuur besloten in Udenhout met de verpleging van 'geesteszwakke' kinderen te beginnen.

"Zoals u ter ore kan zijn gekomen, hebben wij, Broeders Penitenten den Weled. Heer P. van Beugen uit 's-Hertogenbosch tot zijn dood verpleegd in ons Krankzinnigengesticht te Boekel.
Als dank voor zijn verpleging bood zijne dochter Dorothea van Beugen aan Vader Lucas hare bezittingen onder Udenhout aan tegen genot van lijfrente, voor ene stichting van liefdadigheid, bij voorkeur zenuwlijders".

__________________________________________________________________

1901 - De Broeders Penitenten bedenken Huize Assisië

Assisi +½ (44)De Broeders Penitenten besluiten een apart gesticht te bouwen voor zwakzinnigen die tijdelijk in Huize Padua in Boekel waren opgenomen: 'om op de verkregen landerijen onder Udenhout een huis tot woonplaats der Eerw. Broeders en verpleging van mannelijke idioten te bouwen. De nieuwe stichting zal den naam dragen van Huize Assisië'.

Vader Lucas (foto links) is de tweede stichter van de Congrgatie. Besloot tot oprichting van Assisië.

Assisi +½ (80)

Broeder Laurentius van de Boogaard (foto rechts), de onvermoeibare werker, die in 1903 met beleid en doorzettingsvermogen de oprichting van Huize Assisië heeft gestimuleerd. Hij was de eerste overste van 1903 - 1913.

 

__________________________________________________________________

1902 - Het Koninklijk besluit

Koninklijk Besluit 1902Op 21 juli 1902 is er het Koninklijk Besluit genomen dat nodig is voor de vergunning en oprichting van een 'gesticht voor idioten', op het terrein genaamd Hooghout.

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

1902 - Aanbesteding

Aanbestedingen - Nieuwe Tilburgsche Courant - 20-09-1902Op 20 september 1902 verscheen er in de Tilburgsche Courant een artikel over de aanbesteding voor het bouwen van een administratiekantoor met twee zijpanden en één paviljoen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

 


Bel ons!088 7702200