Uw klantbegeleider stelt samen met u een Persoonlijk Ondersteuningsplan (POP) op voor uw kind, familielid, vriend of cliënt. Hierin staat hoe we gezamenlijk invulling geven aan zorg. Het uitgangspunt: de persoonlijke behoeften, mogelijkheden en talenten.

U hebt gekozen voor Prisma. Uw klantbegeleider stelt samen met u en de cliënt een Persoonlijk Ondersteuningsplan op. Hij maakt hierbij gebruik van de gegevens en resultaten van het intakegesprek. En spreken jullie af hoe er met zorg en ondersteuning wordt ingespeeld op de persoonlijke behoeften, mogelijkheden en talenten.

Soms is zorg nog niet meteen nodig. Dan neemt de klantbegeleider regelmatig contact met u op. Zodat als er dingen veranderen, we snel de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden.

De juiste zorg in vijf stappen

Widget3

 Speel video

Bel ons!088 7702200