Kwaliteitsrapport

Kracht van verhalen

Het goede doen in de zorg, daar draait het om. Maar wanneer doe je het nu goed? In de dagelijkse praktijk gebeuren mooie dingen in het contact tussen cliënten en medewerkers. Daar zit de kwaliteit van zorg. Daar kunnen we allerlei stukken over schrijven maar we kunnen het ook laten zien. We geloven in de kracht van verhalen.

We laten ieder jaar in een kwaliteitsrapport zien hoe we werken aan kwaliteit en waar we willen verbeteren. Zo hebben we in 2018 gewerkt aan het verbeteren van het elektronisch cliëntendossier en aan de methode om cliënten en hun netwerk om ervaringen te vragen. Rondom het thema contact hebben we projecten uitgevoerd, zoals de tentoonstelling 'Het kleine kijken' en de themadag 'Contact dat je raakt'.

Ook voor 2019 hebben we een kwaliteitsrapport geschreven. Dit is opgebouwd rondom drie verhalen. Daarin laten we zien hoe we vanuit verschillende kanten kijken naar kwaliteit.

Antoine

Een mooi en ontroerend verhaal is dat van Antoine. We laten je zijn verhaal zien waarbij zichtbaar en voelbaar wordt hoe we in de praktijk met kwaliteit en contact werken.

Floor

Hoe Floor reflecteert op haar werk en haar relatie met Antoine wordt getoond in de volgende film. We zien hier hoe belangrijk het maken van goed contact is voor de kwaliteit van de zorg waar we naar streven.

Kwaliteit

Kwaliteit is ook de wens om het steeds beter te doen. Voor 2019 en 2020 hebben we in het kwaliteitsrapport een actieplan gemaakt met drie verbeterlijnen.

Lees hier het Kwaliteitsrapport 2018 of bekijk de film met de highlights van het rapport.