Inkoopvoorwaarden leveranciers

Stichting Prisma maakt gebruik van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017).

De algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg zijn ontwikkeld door de VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon en op 21 februari 2017 gedeponeerd. Prisma heeft afgesproken deze voorwaarden te gebruiken voor de inkoop van producten en dienstenIn de inkoopvoorwaarden zijn de regels opgenomen waaraan een leverancier of opdrachtnemer zich dient te houden.

Bel ons!088 7702200