Prisma en mensenrechten

Prisma maakt zich hard voor rechten van mensen met een beperking. Op 10 december 2015, de dag van de mensenrechten, ondertekende Prisma dan ook samen met cliënten en vertegenwoordigers het VN-verdrag over dit onderwerp.

De bekrachtiging van het verdrag door Prisma, vormde tevens het startsein van het project ‘Meer dan recht alleen en de foto-expositie PS LetMEbe’. Twee middelen die ons hebben geholpen om ook echt aan de slag te gaan met het verdrag en te werken aan bewustwording binnen en buiten Prisma. Want handelen wij zelf eigenlijk al helemaal naar deze rechten? Of zijn er verbeterpunten? En zo ja, wat zijn die verbeterpunten dan?

Drie thema’s
In het project stonden drie thema’s centraal: privacy, gelijkwaardigheid en toegankelijkheid. De hele organisatie werd aangespoord om in hun dagelijkse werkzaamheden na te denken over en aan de slag te gaan met deze thema’s. Binnen twee locaties, zogenaamde proeftuinen, werd versneld aan de slag gegaan. Deze locaties werden ook actief gecoacht. Ben je benieuwd naar de mooie voorbeelden en resultaten die we op deze thema’s boekten? Klik dan hier of bekijk alle spiegelbeelden op deze website.  

Beiden foto-exposities zijn tevens gebundeld in prachtige boekjes. Ook de Spiegelbeelden zijn online terug te vinden: 

 
Eindrapport: Meer dan recht alleen
Op 1 juli is het project afgerond binnen Prisma. Wat niet wil zeggen dat we stoppen met het thema. De werkgroep blijft bestaan, en er zijn nog diverse onderwerpen rond privacy, gelijkwaardigheid en toegankelijkheid die verbetering behoeven. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. We blijven als organisatie dus kritisch kijken naar, en reflecteren op ons eigen handelen op het gebied van de gelijke rechten voor mensen met een beperking.
Benieuwd naar het eindrapport: Meer dan recht alleen?
widget

Bel ons!088 7702200