Binnen Stichting Prisma staat de kwaliteit van leven van mensen met een beperking centraal. Het persoonlijke levensperspectief van mensen met een beperking is daarin bepalend. De relatie tussen de cliënt en medewerkers van Prisma neemt daarbij een zeer belangrijke plaats in. In de dialoog tussen cliënt en medewerker toont zich namelijk wat gedaan of gelaten moet worden. Dat komt tot uiting in de bijzondere aandacht voor het eigen verhaal van cliënten en in het bieden van een omgeving waarin de uniciteit van ieder mens tot zijn recht komt.

Niet in een vorm van paternalisme of betutteling maar in de vorm van ontmoeten, willen leren kennen en ondersteuning bieden bij het realiseren van levenswensen. Medewerkers van Prisma zijn daarbij de bruggenhoofden die aansluiten bij eigen initiatieven van cliënten maar ook zorgzaam zijn waar nodig. 

Waarom een Academie voor Toegewijde Zorg?
De afgelopen jaren zijn de zorg en dienstverlening sterk gemoderniseerd.
De begeleiding van mensen, aangewezen op ondersteuning, is onmiskenbaar verbeterd.
De toegankelijkheid van de zorg is groter geworden en cliënten hebben meer keuzemogelijkheden dan ooit.
Toch zijn er ook kanttekeningen te maken bij een aantal, algemene ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg.
Tijd is geld op dit moment. De gesprekken over de gezondheidszorg worden momenteel gedomineerd door systeemaanpassingen en stelselwijzigingen. De zorg lijkt gevangen in een web van regels waarin de bureaucratie overheerst. De macht van het getal, uitgedrukt onder andere in productieafspraken, marktwerking en efficiency domineert. Alleen datgene wat meetbaar is en controleerbaar is, lijkt te tellen.
Deze verzakelijking heeft volgens Prisma onbedoelde neveneffecten op de zorg. Meer 'zachte', menselijke waarden raken hierdoor op de achtergrond. Voor zorgvragers en zorgverleners is dit een achteruitgang.

Wat wil de Academie voor Toegewijde Zorg?
De Academie wil discussies en projecten stimuleren die op een verrassende en inspirerende wijze aandacht besteden aan de 'zachtere' waarden in de zorg.
Zij wil een creatief podium bieden waar het denken over zorg nieuwe impulsen krijgt.

Kernwoord hierbij is het begrip toewijding. We hebben het dan over: aandachtig betrokken zijn bij de ander, aansluiten bij zijn/haar leefwereld, in gesprek gaan over de persoonlijke wensen, mogelijkheden en perspectieven en daarbij een ondersteunende rol spelen.
'Zachte' waarden die naar ons idee essentieel zijn voor een goede kwaliteit van leven en dus nadrukkelijk aanwezig moeten blijven in de zorg die wij willen bieden. Zorgverlenen is in de visie van Prisma meer dan technisch juist handelen. Zorgdragen is een relatie met een ander aangaan en dat is meer dan het nakomen van een contractuele afspraak.
De opvatting dat zorg een wederkerige betrekking is, vormt het startpunt van de Academie voor Toegewijde Zorg.

We zijn daarbij ook geïnspireerd door de Broeders Penitenten, de oprichters van Huize Assisië. Pioniers in de zorg voor mensen met een handicap. Zij trokken zich met veel toewijding, en met beperkte middelen, het lot van deze mensen aan en ontwikkelden vernieuwende vormen van zorg en onderwijs.

Wie en waar?
De academie is gevestigd in het instant museum 'De Wasserij' van het voormalige Huize Assisië. Op de 66 hectare van dit terrein wil Prisma een nieuwe ambitie tot ontwikkeling brengen: het Landpark Assisië. Zo'n nieuw perspectief is nodig omdat deze locatie steeds meer van zijn huidige bewoners ziet vertrekken. Dat is het gevolg van bewust beleid. Gesteund door Prisma maken steeds meer bewoners de overstap naar een plaats in de samenleving.

In de geformuleerde ontwikkelingsvisie wordt Landpark Assisië de plek waar ont-spanning bezinning uitlokt, een locatie waar betrokkenheid vernieuwing voortbrengt en een buitenplaats waar nieuwe levenskwaliteiten beproefd worden. Op Landpark Assisië gaan zorgen, wonen, werken, recreëren, scholing en bezinning elkaar versterken.
De Academie voor Toegewijde zorg is een onderdeel van dit ontwikkelingsperspec-tief. Daarom houdt de Academie voor Toegewijde Zorg domicilie op Landpark Assisië.

 

Bel ons!088 7702200