Cliëntencommunicatie

De externe ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg maken dat cliënten steeds langer in hun eigen omgeving blijven wonen en daar de zorg ontvangen die ze nodig hebben. Daarbij wordt meer en meer een beroep gedaan op het netwerk rondom de cliënt. Pas in het uiterste geval komt professionele of institutionele zorg aan bod. De algemene ontwikkeling van digitalisering ondersteunt deze trend. Door de inzet van moderne digitale middelen wordt zorg op afstand mogelijk wat zorgt voor een korte lijn en makkelijk contact tussen de cliënt, het netwerk en de zorgaanbieder.

Hallo Prisma

Prisma speelt op deze ontwikkelingen en trends in door de opzet van een kwaliteitsprogramma Cliëntcommunicatie. In dit kwaliteitsprogramma komen de externe ontwikkelingen en onze visie op zorg samen. We onderzoeken hoe digitalisering een bijdrage kan leveren in het zorgproces en welke digitale middelen zorg op afstand faciliteren. Daarnaast bieden we de cliënt ondersteuning bij de toegang tot de digitale wereld.

De website HalloPrisma is mogelijk gemaakt door Prisma Vrienden.

Door de rijkheid en wijdheid aan informatie krijgen zij meer kennis, zijn ze beter in staat eigen keuzes te maken en vergroten we dus de zelfstandigheid, (mede)zeggenschap en eigen kracht die ze nodig hebben in de huidige maatschappij. Ten slotte heeft de communicatie tussen organisatie en cliënt een plek binnen dit programma. Om dit onderdeel vorm te geven heeft Prisma de website HalloPrisma gerealiseerd. Alle cliënten hebben toegang. HalloPrisma: een platform speciaal voor en door cliënten!

Naamloos -3

Bel ons!088 7702200