Elektronisch cliënten dossier

Met een ECD, Electronisch Cliënten Dossier, bereiken we samenhang, transparantie en eenvoud. We maken een kwaliteitsslag door veel administratieve last weg te halen bij de mensen die de cliënt direct ondersteunen. Zij krijgen meer tijd voor de cliënt waardoor de kwaliteit van zorg beter zal aansluiten bij wensen en behoeften. En dat is een gedachte die prima aansluit bij het experiment Zorgrijk – Regelarm waar Prisma mee is gestart.

Het experiment Zorgrijk - regelarm is een onderdeel van het experiment regelarme instellingen vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Dit experiment moet aantonen welke regels in de zorg overbodig zijn en kunnen worden geschrapt. Zorgmedewerkers die hun vak terugkrijgen en meer tijd hebben voor de cliënt dat is de doelstelling van het geheel! Bekijk hieronder de brochure voor meer informatie.

Eletronisch cliënten dossier

Bel ons!088 7702200