Zorgrijk Regelarm

De kwaliteit van zorg staat binnen Prisma centraal. Dit hebben wij vertaald naar het geluk van de cliënt. We streven ernaar om het geluk van een cliënt binnen Prisma altijd centraal te stellen en regels die hierin belemmerend werken aan te pakken. Hierdoor zou er minder tijd moeten zitten in het administratieve werk. Bekijk hier het filmpje om te zien hoe het werkt.

Bekijk hier het filmpje om te zien hoe Zorgrijk Regelarm werkt.

In 2013 is hiervoor een experiment opgezet bij 3 voorzieningen van Prisma, genaamd Zorgrijk Regelarm. De resultaten waren erg positief, het geluk van de cliënten is gemiddeld met 10% toegenomen in een jaar. Ook werd er na het experiment meer tijd besteed aan de zorg voor de cliënt en minder tijd aan administratieve taken.

In 2014 zijn we daarom verder gegaan met Zorgrijk Regelarm. We hebben het doel om het geluk van alle cliënten binnen de voorzieningen van Prisma te laten stijgen. Om het geluk te kunnen bepalen gebruiken we de zes onderwerpen, die hieronder in de bloem van Zorgrijk Regelarm te zien zijn.

zorgrijk regelarm

 Bekijk hier het netwerkboekje

Bel ons!088 7702200