Prisma Vrienden

Stichting Prisma Vrienden zet zich in voor het welbevinden van clienten van Prisma. De stichting verleent middelen (financieel of in natura) die het leven van cliënten aangenamer maken en waar op andere manieren geen financiële ruimte voor is. Denk daarbij aan spel- en sportmateriaal, studiekosten, evenementen en vrijetijdsactiviteiten.

Prisma _VriendenStichting Prisma Vrienden
Prisma Vrienden is onafhankelijk van Prisma. Het bestuur van Prisma Vrienden beoordeelt de aanvragen. Daarbij bekijken we of het project bijdraagt aan onze doelstelling en missie.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de website

Bel ons!088 7702200