Jongeren

Jongeren met een verstandelijke beperking verdienen speciale aandacht en hun eigen plek in onze samenleving.

Binnen Prisma bieden we zorg vanuit de zorgdriehoek. De begeleider gaat samen met de cliënt en het netwerk aan de slag om ervoor te zorgen dat de cliënt zo gelukkig en zelfstandig mogelijk is in zijn leven. Dit doen we door te kijken en te praten over wat iemand kan, wat iemand wil en hoe we hier meer van kunnen doen. Bij dit alles wordt waar mogelijk het eigen netwerk betrokken zodat we het samen doen. Dit alles vanuit een relatie waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen zich serieus genomen voelt, gewaardeerd in zijn rol in de driehoek en tevreden over de samenwerking.

Zorgaanbod1     Zorgaanbod _dagbesteding     Zorgaanbod _wonen

Zorgaanbod _werken    Zorgaanbod     Zorgaanbod _Wooninitiatieven Tekst

widgetwidget

Bel ons!088 7702200