Ouderen

Oudere mensen met een verstandelijke beperking hebben soms specifieke psychische en gedragsproblemen.

Speciaal voor hen ontwikkelde Prisma een zorgprogramma om invulling te geven aan hun behoeften aan zelfstandigheid, verbondenheid en gevoel van veiligheid. Prisma biedt hen passende ondersteuning om kwaliteit van leven te bieden. Dat doen we door het bieden van begeleiding en het inrichten van een basisklimaat. Hierbij kiezen we nadrukkelijk voor een totale benadering van de leefwereld van de cliënt: wonen en dagbesteding (indien nodig) dicht bij elkaar, aangepast op het individuele levensritme, interesse en belevingswijze, passende in- en aankleding van de ruimte, duidelijke ordening, individueel gerichte communicatie en voldoende beweging.

Zorgaanbod1     Zorgaanbod _dagbesteding     Zorgaanbod _wonen

Zorgaanbod _werken     Zorgaanbod Behandeling Tekst    Zorgaanbod _logeren _tekst

widget

Bel ons!088 7702200