CCR zoekt nieuwe leden

De CCR is op zoek naar kandidaten die bereid zijn om mee te denken over het beleid van Prisma, de Raad van Bestuur hierin te adviseren en met elkaar na te denken over het welzijn van onze cliënten

Ccr Nieuw

Binnen Prisma is de medezeggenschap op verschillende manieren vormgegeven. Er bestaat een cliëntenplatform, waarin uitsluitend cliënten deelnemen. Daarnaast zijn er lokale cliëntenraden en als overkoepelend orgaan is er een centrale cliëntenraad, hierin nemen ouders en/of vertegenwoordigers deel. De CCR bestaat momenteel uit zeven leden.

Bekijk de volledige profielschets hier.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Corina de Jong, secretaris Centrale Cliëntenraad, telefoon 088-702568 of secretariscentraleclientenraad@prismanet.nl

Bel ons!088 7702200