Multisysteem Therapie

Multi Systeem Therapie is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag. Voorbeelden hiervan zijn het niet luisteren naar ouders, politiecontact, spijbelen, drugs- of drankgebruik en het tonen van fysieke/verbale agressie.

Zorgaanbod _ondersteuning Thuis _beeldmerk

Vaak dreigen deze jongeren vanwege dit gedrag uit huis geplaatst te worden. Het doel van MST is om deze (dreigende) uithuisplaatsing te voorkomen. Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door MST de terugkeer van ernstige delicten door de jongere vermindert, het functioneren van het gezin verbetert en het aantal uithuisplaatsingen daalt.

MST-LVB
MST is ontwikkeld in Amerika voor jongeren zonder verstandelijke beperking. Prisma is ervan overtuigd dat er voor jongeren met een verstandelijke beperking extra vaardigheden en een specifieke aanpak nodig is. Daarom ontwikkelde Prisma in samenwerking met De Viersprong en de Koraal Groep, MST-LVB. Dat is MST speciaal voor jongeren met een IQ tussen de 50 en 85.
MST-LVB gaat uit van de basisprincipes van MST maar heeft een aantal aanpassingen. Zo is er aandacht voor een langere verwerkingstijd, is er een intensiever contact met ouders, wordt er meer samen gedaan en is er nazorg.

Benieuwd naar meer informatie over MST-LVB en de werkwijze. Bekijk de brochure.

Meer informatie ontvangen?
Neem contact op met een klantbegeleider van Entree 088-770 - 2491. Je kunt ook het contactformulier invullen, wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact op met jou. De klantbegeleiders van Prisma kunnen samen met u de mogelijkheden bespreken. Ook kunnen zij informatie verstrekken over de benodigde indicatie.

MST-LVB kan aangeboden worden als onderdeel van het traject ThuisBest. Zie voor meer informatie de brochure ThuisBest.

Welke zorg past bij u?
Tijdens de aanmeldprocedure kijkt een persoonlijk klantbegeleider hoe we het beste kunnen helpen. Zo kunnen wij zorg bieden die past bij de situatie. Wij kijken waar iemand plezier in heeft en over welk talent hij beschikt. Daar spelen wij dan op in. >Bekijk onze aanmeldingsprocedure.

MST nu erkent als effectieve interventie volgens Nederlands Jeugd instituut.

Beperkingen _hoofd _v2 Voorwie _hoofd _v2

widgetwidget

Bel ons!088 7702200