Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding

PPG is er voor gezinnen met kinderen waarbij de ouders problemen ervaren met de opvoeding van en de omgang met hun kind. PPG richt zich op gezinnen waarbij in de meeste gevallen een of meer van de kinderen een ontwikkelingsprobleem, een (verstandelijke) beperking en/of een psychiatrisch probleem heeft. Ook gezinnen waarin een of beide ouders een (verstandelijke) beperking hebben, kunnen in aanmerking komen voor PPG.

Zorgaanbod _ondersteuning Thuis _beeldmerk

Het doel van PPG is dan ook het verbeteren van de opvoedingssituatie zodat het gezin zelfstandig weer verder kan. Dit doen we door de opvoedkundige competenties van ouders te versterken.

Onder deze competenties verstaan we het probleemoplossend vermogen van de ouders, hun regievoering in het gezin, het toezicht houden op hun kind, de communicatie met hun kind en het opvoedkundig handelen in het algemeen. We sluiten tijdens de  tijdelijke begeleiding aan bij de normen, waarden, vraag en mogelijkheden van het gezin. Op die manier komen ouders weer in hun kracht zodat het gezin met alle betrokken gezinsleden weer zo goed als mogelijk kan functioneren.

Film Kind En Gezin Content 2

Meer informatie ontvangen?
Neem contact op met een klantbegeleider van Entree 088-770 - 2491. Je kunt ook het contactformulier invullen, wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact op met jou. De klantbegeleiders van Prisma kunnen samen met u de mogelijkheden bespreken. Ook kunnen zij informatie verstrekken over de benodigde indicatie.

Welke zorg past bij u?
Tijdens de aanmeldprocedure kijkt een persoonlijk klantbegeleider hoe we het beste kunnen helpen. Zo kunnen wij zorg bieden die past bij de situatie. Wij kijken waar iemand plezier in heeft en over welk talent hij beschikt. Daar spelen wij dan op in. >Bekijk onze aanmeldingsprocedure.

 

Beperkingen _hoofd _v2 Voorwie _hoofd _v2

widgetwidget

Bel ons!088 7702200