Ondersteuning thuis (Wmo ondersteuning)

Ondersteuning thuis wordt geboden vanuit de Wmo. De ondersteuning wordt ingezet op zelfredzaamheid.

De ondersteuning vindt op afspraak plaats. De ondersteuning kan op verschillende manieren geboden worden. individuele ondersteuning bij jouw thuis of ergens anders. Maar we maken ook gebruik van moderne technieken. (WhatsApp, beeldbellen/Skype).

De ondersteuning die aan jou gegeven wordt, helpt je bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. We kunnen je bijvoorbeeld helpen bij:

•    Het plannen en organiseren van de dingen die je dagelijks doet
•    Het aanleren van nieuwe taken
•    Het ontmoeten van nieuwe mensen
•    Het voeren van gesprekken
•    Het opvoeden van je kind(eren)
•    Het zoeken naar een passende werkplek
•    Het leren omgaan met de dingen die je moeilijk vindt , die veroorzaakt worden door jouw beperking

Ook kunnen we jouw familie, buren en vrienden leren hoe ze jou het beste kunnen helpen met de dingen die je moeilijk vindt.

We werken daarbij vanuit twee ondersteuningsvormen:

Maatwerk
De ondersteuning die we bieden is maatwerk; jouw vraag staat centraal. Je hebt zelf de regie over jouw leven en krijgt ondersteuning waar nodig. Zo veel mogelijk in samenwerking met jouw omgeving.

{hidden}Zodra de situatie het toe laat, bouwen we de ondersteuning af. Heb je meer hulp nodig, dan zoeken we de samenwerking met specialistische zorg binnen of buiten Prisma.
Het doel is altijd om jouw zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij  te vergroten.

Ondersteuningstool
Er wordt resultaatgericht gewerkt met behulp van de Ondersteuningstool.

{hidden}Dit is een laagdrempelig systeem  waarmee de ondersteuningsinzet, zelfredzaamheid en participatie inzichtelijk gemaakt wordt voor jou én iedereen die betrokken is bij jouw ondersteuning. Op die manier kunnen we goed samenwerken en houd je zelf de regie. Ik wil meer weten over de ondersteuningstool.

widget

Bel ons!088 7702200