Hoe kom ik in aanmerking voor ondersteuning

Heb je ondersteuning thuis nodig? Dan heb je hiervoor een een beschikking nodig.

Wil je ondersteuning van Prisma ontvangen? Dan heb je een beschikking nodig. Wanneer je geen beschikking hebt, moet je de kosten voor de ondersteuning zelf betalen.

Een beschikking wordt afgegeven door de gemeente waar je woont (WMO, Jeugdwet). Voor langdurige zorg (WLZ) heb je een indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het CIZ. 

Heb je nog geen beschikking?

{hidden}• Neem contact op met de gemeente of Centrum Jeugd en Gezin.

Een medewerker van de gemeente of Centrum Jeugd en Gezin bekijkt samen met jou welke ondersteuningsvraag je hebt.

Blijkt uit het gesprek dat je in aanmerking komt voor Langdurige zorg (WLZ) dan kun je een indicatie aanvragen bij het CIZ

Blijkt uit het gesprek dat je zorg nodig hebt vanuit de Wmo of Jeugdwet dan geeft de gemeente een beschikking af.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een beschikking? Dan kun je contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Zodra je een beschikking hebt ontvangen kun je contact opnemen met Prisma|Entree. Lees hier wat je moet je doen
___________________________________________________________________

Heb je wel al een beschikking?

{hidden}• Als je een beschikking hebt ontvangen, kan deze in Zorg in Natura, of PGB verstrekt worden.

Je kunt nu contact opnemen met Prisma|Entree. En jezelf aanmelden voor zorg.

Wil je graag hulp bij dit gesprek dan kun je contact opnemen met een onafhankelijk cliëntondersteuner.
Lees hier wat je kunt doen
___________________________________________________________________

Indicaties | beschikkingen en financiën

{hidden}Zorg in Natura (ZIN) | De zorginstelling en het Zorgkantoor regelen grotendeels jouw zorg. Zij beheren ook het geldbedrag wat behoort bij jouw indicatie of beschikking. Tevens regelt de zorginstelling de administratie rondom de zorgverlening.

Persoonsgebonden Budget (PGB) | Met een PGB ontvang je zelf een bepaalde hoeveelheid geld, waarmee je de benodigde zorg inkoopt. Je kan niet alle soorten zorg inkopen met een PGB: behandeling wordt alleen in ZIN geleverd. Je moet bij een PGB zelf je administratie bijhouden.

Eigen bijdrage | Wanneer je zorg ontvangt, brengt het Zorgkantoor een verplichte, inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening. Dit wordt geregeld door het CAK. Op de site van het CAK kun je zelf berekenen wat je eigen bijdrage zal zijn. Op de site van het CAK kun je zelf berekenen wat je eigen bijdrage zal zijn.

Wat betaalt Prisma? | Wanneer je bij Prisma woont, worden sommige kosten door Prisma betaald. De andere kosten worden aan je doorberekend.
Prisma heeft een eigen brochure: Daar kunt u op rekenen bij Prisma.
Lees verder over de verschillende financieringsvormen
___________________________________________________________________

Heb je geen recht op een indicatie?

{hidden}Misschien kunnen de mensen om je heen je helpen. Of kan een onafhankelijke cliëntondersteuner met je meedenken.
Lees hier verder wat je kunt doen
___________________________________________________________________

widget

Bel ons!088 7702200