Ondersteuningstool

Bij jouw begeleiding werken we resultaatgericht aan de gestelde doelen. Prisma heeft hiervoor de Ondersteuningstool ontwikkeld

De ondersteuningstool is een laagdrempelig systeem waarmee de ondersteuningsinzet, zelfredzaamheid en participatie inzichtelijk gemaakt wordt voor iedereen die betrokken is bij jouw ondersteuning. Op die manier kunnen we goed samenwerken en houd je zelf de regie.

Over de Ondersteuningstool
Centraal staan de vragen
•    Wat kan je zelf?
•    Waar heb je ondersteuning bij nodig?
•    Wie kan jou daar bij helpen?

Uitgangspunten ondersteuningstool:

 • Zelfredzaamheid
  Op verschillende gebieden wordt jouw zelfredzaamheid in beeld gebracht. Zo wordt duidelijk waar jij hulp bij nodig hebt of wat je graag wil leren.
 • Participatie | Meedoen
  We maken inzichtelijk hoe groot jouw betrokkenheid in de samenleving is. Heb je veel contacten, of juist erg weinig? Samen gaan we dan kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat je (meer) deel kunt nemen aan de maatschappij.
 • Tevredenheid
  Hoe tevreden ben je zelf over de dingen in je leven? Dit geef je op verschillende momenten aan met een cijfer. Zo kunnen we zien welke doelen we kunnen stellen. Ook kunnen we zien of de ondersteuning positief bijdraagt aan jouw ontwikkeling.
 • De voordelen
  Je kan zelf, of samen met je begeleider, je doelen bepalen. Zo houd je de  regie over je leven. Je kunt eenvoudig zien wat je doelen zijn, welke ondersteuning daarbij nodig is, wie jou daarbij helpt en wat de stand van zaken is.
  Hierdoor kunnen alle mensen die jou ondersteunen goed samenwerken, en jou daardoor nog beter helpen. Je houdt zelf zeggenschap over de ondersteuning en je leven.widget

Bel ons!088 7702200