Vormen van ondersteuning

Om de ondersteuningsvraag zo goed mogelijk op jouw af te stemmen werken wij met verschillende ondersteuningsvormen.

We werken daarbij vanuit twee thema’s: Dichtbij ondersteunen en WijK. Bekijk eens welke ondersteuningsvorm bij jou past.

Dichtbij ondersteunen

Individuele begeleiding

{hidden}Je krijgt op vaste momenten individuele ondersteuning in je eigen huis. We werken samen aan de vaardigheden die je graag wil leren.

Ontmoeting

{hidden}Soms is het prettig jouw individuele ondersteuningsvraag in een andere omgeving dan thuis te bespreken. Je kan je begeleider ook op locatie ontmoeten. Bijvoorbeeld in een lunchroom, bibliotheek of een bankje in het park.  

Inzet computer, telefoon en  tablet

{hidden}Je neemt zelfstandig deel aan de maatschappij, maar ontvangt met inzet van moderne technieken (extra) hulp en ondersteuning wanneer dit nodig is. We maken dan bijvoorbeeld gebruik van Beeldbellen/Skype en WhatsApp.

Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van speciaal ontwikkelde Apps die kunnen ondersteunen in bepaalde zorgvragen. Bijvoorbeeld bij het doen van de boodschappen, of het gebruik van medicatie.  

Wijk

Ontmoeting in de wijk

{hidden}Door deel te nemen aan buurtactiviteiten, inloopmiddagen of koffiemomenten in wijkgebouwen, kun je andere mensen die in jouw omgeving wonen ontmoeten. Het helpt je netwerk te vergroten. Tijdens deze activiteiten is altijd een begeleider op de achtergrond aanwezig.

Cursus

{hidden}Met het volgen van een cursus kan je vaardigheden leren die gebruikt kunnen worden bij het (veilig) deelnemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld een cursus financiën of computergebruik.

Groepsbegeleiding

{hidden}Je krijgt samen met andere mensen hulp bij de dingen die jullie allemaal moeilijk vinden. Je krijgt praktische vaardigheden aangeleerd, en wordt daarnaast professioneel begeleid bij andere ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld; jullie leren samen koken en jij leert daarbij ook hoe je een gesprek voert.
Ook kom je op deze manier in contact met anderen waardoor je je netwerk uitbreidt.
 

Individuele begeleiding in de wijk

{hidden}Tijdens inloopspreekuren in diverse wijkgebouwen, kan je vragen stellen aan de begeleider die het spreekuur houden.

widget

Bel ons!088 7702200