Crisisopvang

Prisma biedt crisisopvang aan mensen met een verstandelijke beperking, die acuut professionele ondersteuning nodig hebben buiten de eigen (woon)omgeving. Deze crisisopname wordt binnen 24 uur geregeld en heeft een duur van maximaal 6 weken. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden, mits er perspectief is.

Wanneer is er sprake van crisis?

  • Er (acuut) ernstige ontregeling optreedt in jouw leven.
  • Er sprake is van ernstig probleemgedrag wat (levens)gevaarlijk voor jezelf en/of de omgeving is welke niet in de eigen omgeving opgevangen kan worden.
  • Of waarbij de huidige ondersteuning niet toereikend is.

De situatie is onhoudbaar, waardoor er acuut (binnen 24 uur) zorg en opvang noodzakelijk is. Wordt deze opvang niet geboden, dan zal er een situatie ontstaan die ernstig bedreigend is voor jou en jouw omgeving.

Wat biedt de crisisopvang?
Het doel van de opvang is om rust te brengen voor jou en jouw omgeving. We bieden bescherming en professionele begeleiding, zodat je zo snel als mogelijk de dagelijkse dingen weer op kan pakken.

Hoe lang verblijf je binnen de crisisopvang?
We streven er naar de periode zo kort mogelijk te houden, met een duur van maximaal 6 weken. Deze 6 weken kan éénmalig met 6 weken verlengd worden.

Als deze periode afgelopen is, ga je weer terug naar je eigen woonomgeving, of hebben we samen gezocht naar een vervolgplek.

Tijdens het verblijf
Om je goed te begeleiden, maken we verschillende verslagen. Deze bespreken we regelmatig, zodat we kunnen zien hoe het met je gaat.

Faseplan
Tijdens de opname werken we met een faseplan. Gedurende de eerste fase nemen we veel zaken van je over. Wanneer het beter met je gaat, ga je steeds meer zelf doen. In de laatste fase werken we samen toe naar je vertrek bij de crisisopvang.

Ondersteuningsplan
Verder maken we een ondersteuningsplan. Daarin staat wie je bent, welke ondersteuning je nodig hebt, hoe we de crisisopname in gaan delen, welke doelen we stellen en welke afspraken we maken.

Signaleringsplan
Ook maken we een signaleringsplan waarin we kunnen lezen hoe we kunnen zien of het wel/niet goed met je gaat en hoe we je dan het beste met je om kunnen gaan.

Dagprogramma
Tenslotte maken we een dagprogramma waarin staat wat je gaat doen, waar en met wie. Als het kan, ga je ook naar school, het werk of de dagbesteding.  

Hoe vraag je crisisopvang aan?
Wanneer je al cliënt bent van Prisma, kan de crisisopvang samen met de klantbegeleiders geregeld worden. Je kan hen bereiken via telefoonnummer: 088 770 24 91

Wanneer je nog geen cliënt van Prisma bent, kun je contact opnemen met MEE, de gemeente of jouw huisarts.

Crisislocaties Prisma

Hindeloop 2
Hindeloop 2 is de crisislocatie van Prisma. Bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken. Het is een gesloten voorziening, gelegen in de beschermende omgeving van het Landpark Assisië.

De locatie biedt plaats aan vijf mensen. Je hebt een eigen appartement met slaapkamer, activiteitenkamer, badkamer en tuin.

Opname bij Hindeloop 2 gebeurt in principe op basis van vrijwilligheid. Indien noodzakelijk wordt er een RM, IBS of Artikel 60 aangevraagd.  
 
Opvang in Brabant
Prisma heeft ook de mogelijkheid binnen andere locaties crisisopvang te verzorgen. Het gaat daarbij om een vijftal plaatsen, die Brabant-breed geboden worden, afhankelijk van de beschikbaarheid. Voorwaarde bij deze plaatsen is, dat er geen sprake is van een gedragsmatige crisis.

Vragen over crisisopvang?
Neem gerust contact op met de klantbegeleiders van Prisma Entree.
Dat kan op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur, via telefoonnummer: 088 770 24 91, door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar entree@prismanet.nl

Bel ons!088 7702200