Hospice Balde

Hospice Balade is er speciaal voor mensen met een maatschappelijke beperking, die geen gebruik kunnen maken van reguliere hospicezorg, zoals mensen met een verstandelijke beperking, met dementie, dak- en thuislozen en mensen met een verslaving.

De laatste fase in iemands leven is ingrijpend. Zeker voor kwetsbare mensen. Daarom bereiden we hem of haar en hun naasten zo goed mogelijk voor op het afscheid. Dat betekent dat mensen terugblikken op hun leven en veel bezig zijn met de vraag of zij nog iets met iemand willen bespreken of iets willen doen of oplossen.

Bij ons mag je jezelf zijn. Wij zorgen dat iemand zo min mogelijk pijn ervaart en zich lichamelijk zo comfortabel mogelijk voelt. Daarnaast is er aandacht voor de psychische, sociale en spirituele zorg. Wij passen ons aan en luisteren en kijken goed. We willen er zijn voor de bewoner en zijn of haar naasten.

Ons betrokken team van professionals (verpleegkundigen en agogisch medewerkers) biedt bewoners en hun naasten 24-uur per dag ondersteuning en zorg. Daarin blinken wij uit op het gebied van pijnobservatie en non-verbale signalen. Wij zijn in staat om bewoners die zich verbaal niet goed kunnen uiten, te begrijpen en hen de juiste zorg te kunnen bieden.

We hebben 6 kamers binnen ons hospice.

Hospice Balade
Balade 220
5142 WX Waalwijk
hospicebalade@prismanet.nl
06-27838511 

Bel ons!088 7702200