Palliatieve zorg

Een hospice is een faciliteit waar cliënten met een levensverwachting van drie maanden en korter tot aan hun overlijden kunnen verblijven. Het gaat dan om cliënten die niet langer op hun woonlocatie kunnen verblijven vanwege onvoldoende beschikbaarheid van passende zorg of andere redenen.

De hospicezorg van Prisma valt onder de palliatieve zorg. Palliatieve zorg is zorg gericht op de best mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. Palliatieve zorg is complexe zorg dat gegeven wordt door verschillende formele en informele zorgverleners. Het bestaat uit het bestrijden van symptomen waar de persoon last van heeft. Dat kan gaan om o.a. pijn of benauwdheid, maar ook om angst en depressie, om sociale problemen en problemen rond geloof en zingeving. De wensen van de persoon staan centraal en doel is om ruimte te bieden de persoon het leven te laten leven zoals hij of zij het liefste doet. Er is ook aandacht voor het welbevinden van de nabestaanden, ook na het overlijden van de patiënt.

 Dianne UIT_5987   0Y8A1581

Alle zorg, middelen en personeel zijn aanwezig of anderszins beschikbaar in de hospices. Cliënten met een verstandelijke beperking en andere mensen in de regio die vanwege een andere beperking (GGZ, NAH) niet van de reguliere hospicezorg gebruik kunnen maken kunnen van deze hospicezorg gebruik maken.
De hospicevoorziening van Prisma in Waalwijk biedt passende zorg van het hoogste niveau voor mensen met de meest ingewikkelde zorgvragen. Er is 24-uurszorg met beschikbaarheid van een adequaat getrainde multidisciplinaire staf en vrijwilligers alle nodige technische hulpmiddelen. Prisma heeft de ambitie om op verschillende locaties ook hospicevoorzieningen te realiseren.

0Y8A1652  0Y8A1701

Bel ons!088 7702200