Meer Mens

Meer Mens is een methode die zorgverleners helpt de zorg beter af te stemmen op de cliënten. Het gaat om cliënten die dermate zorgafhankelijk zijn dat ze zich niet of nauwelijks kunnen uiten door middel van taal. Met behulp van ‘Meer Mens’ kunnen signalen van de cliënt geïnterpreteerd en in kaart gebracht worden. Dit maakt het mogelijk dat zorgverleners de cliënt beter leren kennen, de zorg beter op hem af kunnen stemmen en daardoor beter aansluiten bij dat wat de cliënt nodig heeft.

Pieter is een man met een ernstig verstandelijke beperking. Hij kan niet praten en ook contact maken vindt hij moeilijk. Hierdoor kan hij niet zeggen wat hij nodig heeft. Wel kan hij met zijn houding en gedrag laten zien wat hij prettig vindt en wat hij niet prettig vindt.
Pieter is voor al zijn levensbehoeften afhankelijk van anderen. Zijn plezier en tevredenheid in het leven, eigenlijk de hele kwaliteit van zijn bestaan, hangt af van de zorg en begeleiding die hij van anderen ontvangt.

De signalen van iemand als Pieter herkennen en er de juiste betekenis aan geven is niet eenvoudig. Wat gaat er nu eigenlijk in deze cliënt om, hoe ervaart hij de wereld om zich heen? En wat moeten anderen doen om hem een prettig leven te bieden waarin hij zichzelf kan zijn.

{hidden} Het is acht uur in de ochtend. Annet heeft een vroege dienst. Zojuist heeft ze Pieter gedoucht en geschoren. Dat ging vlot, Pieter is vrolijk vandaag. Hij heeft goed geslapen. Samen lopen ze naar de woonkamer, Annet houdt Pieter bij de hand. ‘Ga hier maar zitten, Piet’, zegt ze en ze wijst naar een fauteuil bij het raam.  Pieter blijft even stil staan, hij trekt zijn hand los en wappert ermee heen en weer. Zijn ogen schieten van de stoel naar Annet en terug. En weer naar Annet. Ze kijkt hem aan, probeert de uitdrukking op zijn gezicht te zien. Net, in de badkamer, lachte hij een beetje. Nu staan zijn mondhoeken naar beneden. Zijn voorhoofd staat strak. Hij is van slag, begrijpt ze. Maar waarom? Annet kijkt peinzend naar de stoel. Is er iets veranderd? Ze denkt aan gisterenavond. Een collega heeft de twee stoelen bij het raam uitgebreid gesopt en de kussens gezogen. Plotseling weet ze het. ‘Dit zijn niet de goede kussens, hè Piet, ik zie het’, ze strekt haar hand uit naar Pieter. Hij houdt op met wapperen en pakt de hand van Annet weer beet. ‘Kom, we pakken jouw eigen kussens’. Ze loopt met hem naar de andere stoel en wisselt de rode en de groene kussentjes om. Pieter ontspant zijn gezicht. Annet ziet zijn mondhoeken weer opkrullen als hij naar de stoel kijkt. Dat is beter. ‘Nou is het weer je vertrouwde stoel, Piet, kom maar zitten’. Ze wijst naar de stoel. Pieter schuift er aarzelend naar toe, hij houdt de hand van Annet nog vast. Hij kijkt naar haar en weer naar de stoel. Dan gaat hij zitten. Hij leunt achterover en slaakt een diepe zucht.Lees een moment uit het leven van Pieter.

Om antwoord op de vragen van Pieter te kunnen geven, ontwikkelde Stichting Prisma een methode om de signalen van ernstig verstandelijk beperkte cliënten in kaart te brengen en te interpreteren.

Interesse gewekt?

{hidden}De methode ‘Meer Mens’ is gebaseerd op de theorie van Ervaringsordening van Dr. D. Timmers-Huigens. Deze theorie heeft als basisgedachte dat iedereen zichzelf en de wereld om zich heen op zijn eigen manier ervaart. Ook schept ieder mens op zijn eigen wijze orde in deze ervaringen, om (innerlijke) chaos te voorkomen. Daarmee maakt men de wereld betrouwbaar en voelt men zich veilig.Veiligheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid zijn ook van onschatbare waarde voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking, dementie of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Voor hen is het echter een stuk minder eenvoudig deze kernwaarden voor zichzelf te creëren. Ze begrijpen of overzien vaak de gewone, dagelijkse situaties niet. Ook kunnen zij zich vaak niet of nauwelijks uiten door middel van taal, waardoor ze hun wensen en behoeften niet duidelijk kunnen maken. Dit maakt dat zij situaties als bedreigend ervaren waardoor hun leefsituatie  onveilig voelt. Deze cliënten zijn door hun beperking echter volledig afhankelijk van anderen om veiligheid en betrouwbaarheid in hun leven aan te brengen. Voor deze groep cliënten ontwikkelde Prisma de methode ‘Meer Mens’ . Met behulp van ‘Meer Mens’ kunnen signalen van de cliënt geïnterpreteerd en in kaart gebracht worden.

Dit maakt het mogelijk dat zorgverleners** de cliënt beter leren kennen, de zorg beter op hem af kunnen stemmen en daardoor beter aansluiten bij dat wat de cliënt nodig heeft. Het uiteindelijke doel van de methode is, om deze groep zorgafhankelijke cliënten meer regie over hun bestaan te geven en daarmee de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Kortom, om 'meer mens’ te zijn.

Naast deze effecten voor de cliënt zijn er ook effecten zichtbaar voor de zorgverleners (en breder gezien: de zorginstellingen). Door inzet van de methode wordt de zorgverlening namelijk affectiever en efficiënter. Wat tot afname van het probleemgedrag bij de cliënt leidt en daarmee tot een veiligere werksfeer, een grotere tevredenheid en een lager ziekteverzuim bij de zorgverleners.
Lees hier  meer over de werkwijze van Meer Mens Lees hier meer over de Methode Meer Mens

Social Media
Onze Meer Mens casemanagers zijn actief op social media. Wil je op de hoogte blijven van interessante ontwikkelingen en discussies? Volg ons dan via LinkedIn en Twitter @frieling_h @anvandongen75

Www _InWww _tw

widgetwidget

Bel ons!088 7702200