Multisysteem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag. Voorbeelden hiervan zijn het niet luisteren naar ouders, politiecontact, spijbelen, drugs- of drankgebruik en het tonen van fysieke/verbale agressie.

Zorgaanbod _behandeling

Vaak dreigen deze jongeren vanwege dit gedrag uit huis geplaatst te worden. Het doel van MST is om deze (dreigende) uithuisplaatsing te voorkomen. Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door MST de terugkeer van ernstige delicten door de jongere vermindert, het functioneren van het gezin verbetert en het aantal uithuisplaatsingen daalt.

MST-LVB

MST is ontwikkeld in Amerika voor jongeren zonder verstandelijke beperking. Prisma is ervan overtuigd dat er voor jongeren met een verstandelijke beperking extra vaardigheden en een specifieke aanpak nodig is. Daarom ontwikkelde Prisma in samenwerking met De Viersprong en de Koraal Groep, MST-LVB. Dat is MST speciaal voor jongeren met een IQ tussen de 50 en 85.
MST-LVB gaat uit van de basisprincipes van MST maar heeft een aantal aanpassingen. Zo is er aandacht voor een langere verwerkingstijd, is er een intensiever contact met ouders, wordt er meer samen gedaan en is er nazorg.

Bekijk de factsheet

FACTSHEET V3

widgetwidget

Bel ons!088 7702200