Gemeente Tilburg wil versnelde realisatie woningen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

13-07-2021

De gemeente Tilburg wil sneller meer woningen realiseren voor spoedzoekers, statushouders, studenten en mensen die na een succesvol traject bij een zorginstelling weer zelfstandig kunnen wonen. Voor deze groep huurders is nu weinig aanbod en zij kunnen vaak geen aanspraak maken op reguliere of particuliere huurwoningen. Zorgaanbieders, woningcorporaties en bewonersverenigingen zorgen (indien nodig) voor een sociaal vangnet binnen de nieuwe projecten. Door deze mix van huurders samen in nieuwe woningprojecten te huisvesten met extra begeleiding waar nodig ontstaat een sterke sociale mix. Bewoners hebben dan steun aan
elkaar.

               
Om de juridische procedure voor de bouw van flex-woningprojecten te versnellen biedt de crisis- en herstelwet van minister Ollongren mogelijkheden. Het gaat daarbij om projecten die maximaal 15 jaar blijven staan. In plaats van een bestemmingsplanwijziging met een looptijd van 26 weken kan dan binnen 8 weken een vergunning worden verleend. Hiervoor is wel toestemming nodig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ook de gemeenteraad Tilburg moet hiervoor een verklaring van geen bezwaar afgeven. Om het woningtekort voor deze specifieke groep woningzoekenden sneller op peil te brengen vraagt het college het ministerie om toestemming om de verkorte procedure toe te passen.


Het eerste project dat hier mogelijk gebruik van maakt is een Gemengd Wonen project op Stappegoor.
Daarmee hoopt de gemeente samen met woningcorporaties, welzijn- en zorgaanbieders het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen voor bijzondere doelgroepen sneller op peil te brengen. Wethouder Rolph Dols: “Dit is een belangrijke stap voor een groep kwetsbare mensen die steeds groter dreigt te worden. Met deze versnelde realisatie van woningen kunnen we meer mensen een passende plek en een steuntje in de rug bieden”.

Stappegoor
Op Stappegoor heeft de gemeente samen met Tiwos, SMO Traverse, RIBW Brabant en Prisma plannen voor
een complex met 99 appartementen voor gemengd wonen. In dit maatschappelijke project creëren mensen
samen een woonomgeving waarin zij iets voor elkaar kunnen en willen betekenen. 60% van de woningen zijn
voor spoedzoekers (onder andere mensen die na een scheiding of faillissement een betaalbare woning
zoeken). De resterende 40% van de woningen zijn voor mensen die succesvol hun zorgtraject doorliepen bij
RIBW Brabant, SMO Traverse of Prisma en weer zelfstandig gaan wonen (indien nodig met begeleiding op
afstand). Voor deze doelgroepen komt een tijdelijk gebouw aan de Ringbaan Zuid dat maximaal 15 jaar in
gebruik blijft.


Wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): “Zodra we een akkoord hebben van het ministerie, kunnen we aan de
slag. Dat is een belangrijke bijdrage aan de Taskforce Betaalbaar wonen. Tegelijkertijd begrijpen we eventuele
zorgen van mensen. Daarom vinden we het belangrijk het gesprek aan te gaan met omwonenden.”

Voorafgaand aan de start van de juridische procedure vindt een uitgebreide omgevingsdialoog met
omwonenden plaats. Hierbij lichten de initiatiefnemers het project toe aan alle belanghebbenden en krijgen
deze de mogelijkheid aandachtspunten mee te geven. Deze worden bij de uitwerking van de plannen zoveel
mogelijk meegenomen. Na de zomer hoort de gemeente of het ministerie toestemming geeft voor versnelde
procedures voor dit en soortgelijke projecten. Dan start ook de omgevingsdialoog voor het project op
Stappegoor.