Disclaimer

Stichting Prisma besteedt uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk maken en houden van de inhoud van prismanet.nl. Bovendien streeft Stichting Prisma ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Stichting Prisma aan de samenstelling en het beheer van prismanet.nl besteedt, is het echter mogelijk dat de inhoud verouderd, incompleet en/of incorrect is. Daarnaast kan Stichting Prisma de gegevens op deze site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Stichting Prisma sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van prismanet.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Stichting Prisma is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Bepaalde links op prismanet.nl verwijzen naar websites van derden. Stichting Prisma heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. Stichting Prisma aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

De auteursrechten van deze website liggen bij het Stichting Prisma. Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan contact op met de webredacteur. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden? Dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek mailen naar de webredactie

Cookie wetgeving
De website maakt gebruik van Google Analytics, zodat wij de website steeds kunnen verbeteren aan de hand van de gegevens die wij vanuit Google analytics verkrijgen. Het IP adres wordt gemaskeerd. Dit wil zeggen dat wij geen IP adressen zien, opslaan of toegang tot hebben. U privacy wordt in deze gewaarborgd. Er worden via Google Analytics geen gegevens gedeeld met derden. Indien u een formulier invuld op onze website, worden deze gegevens uitsluitend intern bij Prisma gebruikt. 
Stichting Prisma maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over cookies.