Disclaimer

Veiligheid en privacy
www.prismanet.nl is een van de websites van Stichting Prisma. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je iets tegen dat fout is of verouderd? Of heb je ideeën? In dat geval kun je je verzoek mailen naar de webredactie.

Websites en/of bronnen van derden
Via onze websites bieden wij toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. Prisma is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op websites en/of informatiebronnen van derden.

Persoonsgegevens en privacybeleid
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Persoonlijke informatie behandelen we altijd vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Gegevens die we van jou ontvangen gebruiken we alleen voor het daarvoor bestemde doel. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. We geven jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.

Statistieken van de website
Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe je de website gebruikt. We doen dit om zeker te weten dat de website voldoet aan de behoefte van de bezoeker. We gebruiken het ook om de website te verbeteren. We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Het IP-adres van website bezoekers is gedeeltelijk verborgen.

Intellectuele eigendomsrechten
Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Stichting Prisma en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten, video's en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Stichting Prisma, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

E-mailberichten
De informatie, opgenomen in een aan jou gerichte mail van Prisma, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je dit bericht onterecht ontvangt, wordt je verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender te informeren door het bericht te retourneren en uit jouw bestanden te verwijderen. De werkgever van de afzender, Stichting Prisma, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, voortvloeiend uit het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van het bericht. Tevens is Stichting Prisma niet aansprakelijk voor de inhoud en eventuele schadelijke gevolgen van door haar medewerkers verzonden persoonlijke e-mailberichten.

De auteursrechten van deze website liggen bij het Stichting Prisma. Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan contact op met de webredacteur. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden? Dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek mailen naar de webredactie

Cookie wetgeving
De website maakt gebruik van Google Analytics, zodat wij de website steeds kunnen verbeteren aan de hand van de gegevens die wij vanuit Google analytics verkrijgen. Het IP adres wordt gemaskeerd. Dit wil zeggen dat wij geen IP adressen zien, opslaan of toegang tot hebben. U privacy wordt in deze gewaarborgd. Er worden via Google Analytics geen gegevens gedeeld met derden. Indien u een formulier invuld op onze website, worden deze gegevens uitsluitend intern bij Prisma gebruikt. 
Stichting Prisma maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over cookies.