Actueel 4 Ipad

'Gemengd wonen' in Waalwijk en Tilburg past bij Prisma

Voor gemeenten geldt dat een grotere diversiteit aan woonvormen noodzakelijk is om de transitieopgave van beschermd wonen naar beschermd thuis te volbrengen. Nieuwe gemengde woonvorm gaan uit van een combinatie van reguliere huurders, kwetsbare huurders en huurders met een begeleidingsvraag en statushouders, zo normaal mogelijk én intensiever als dat nodig is. Initiatiefnemers Traverse, Prisma, Zintri zorggroep en RIBW Brabant zijn met onder meer woningcorporaties, Welzijn en gemeenten pakken de gezamenlijke opgave op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang op.
RIBW Brabant werkt samen aan gemengd wonen
De Hart van Brabant gemeenten keurden de negen 'ombuigingsvoorstellen', ideeën van partners uit de regio om het Beschermd Wonen te verbeteren, voor betere en efficiëntere zorg goed en subsidiëren een deel van dit project. Het project gaat reguliere inwoners én kwetsbare inwoners huisvesten waarbij de pijlers berusten op wederkerigheid, scheiden van wonen en zorg, eigen regie, en herstel.

Gespikkeld wonen

De verhouding is 60% reguliere huurders en 40% huurders met begeleiding. De bewoners met en zonder begeleiding worden verspreid over het complex, het zogenaamde gespikkeld wonen. De woonvorm bevat diverse ontwikkel elementen, die het zelfstandig wonen kunnen bevorderen, zoals cliënten huren zelf, in de wijk, wederkerigheid, een gemeenschappelijke ruimte, intensief sociaal beheer, optimale op- en afschaling van zorg en 24/7 zorg die door zorgaanbieders gezamenlijk wordt georganiseerd in netwerkorganisatie.

Mensen zo veel mogelijk thuis laten wonen
Relatiebeheerder Chris van Geloven: "Deze ontwikkeling en de nieuwe elementen sluiten goed aan op onze visie en de toekomst om mensen zo veel mogelijk thuis te laten wonen. Zo pakken we de gezamenlijke opgave op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang op." De partners gemengd wonen Tilburg zijn: Woningcorporaties Tilburg, gemeente Tilburg, Prisma, Traverse en RIBW Brabant. De partners gemengd wonen Waalwijk zijn: Casade, Zintri Zorggroep, Prisma, gemeente Waalwijk en RIBW Brabant.