Logeren binnen een logeergezin van Prisma

Ondersteuning kind en gezin

Soms kan het gebeuren dat een ouder moeite heeft om voor een kind te zorgen, al dan niet voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld bij een (verstandelijke) beperking of als de opvoeding erg zwaar is en er weinig of geen netwerk is om op terug te vallen. Logeren in een groep is dan niet altijd de beste oplossing, bijvoorbeeld als het kind meer rust nodig heeft of als er geen geschikte passende groep. In zulke situaties kan het gezin samen met een verwijzer, zoals een jeugdprofessional, (gezins)voogd of arts, bekijken of logeren bij een gastgezin van Prisma een mogelijkheid is voor de juiste ondersteuning van het kind en het gezin.

Ik wil pleegouder worden.jpg

Logeer- en gastgezin

Als logeer- of gastgezin bied je hulp aan gezinnen die (tijdelijke) verlichting nodig hebben in de zorg voor hun kind, zodat ze op de lange termijn de opvoeding kunnen blijven volhouden. Het gaat hierbij om kinderen die vanwege hun gedrag of fysieke beperking extra aandacht en zorg van hun ouders vragen. Zowel het gezin als het kind kunnen zo even op adem komen. Meestal gaat het om één weekend per maand waarin het kind wordt opgevangen in een huiselijke omgeving. Soms kan het voorkomen dat het kind meerdere weekenden per maand verblijft of dat er extra hulp wordt gevraagd tijdens vakantieperiodes. Er kan ook enkel ondersteuning nodig zijn overdag, waarbij het kind 's avonds weer terug naar huis gaat.

Wie laat de opgewekte Brian (2) een weekendje logeren?

Vrolijke en energieke Kelsy (7) zoekt een logeergezin voor één keer per maand.

Ondernemende Lars (7) wil graag logeren!

Wat willen de logeerkinderen?

Kinderen die af en toe mogen logeren, vinden het prettig om ergens anders een fijne plek te hebben. Maar wat is dat precies? Voor ieder kind is dit verschillend. Het staat vast dat het voor hen belangrijk is om tijd en ruimte te hebben. Vooral in het begin, omdat logeren in een ander gezin leuk kan zijn, maar ook weleens spannend. Daarom is een veilige plek ook van groot belang. Als ze zich veilig voelen, helpt dit bij hun plezier, hun toekomst en ontwikkeling.
De logeerkinderen hebben diverse beperkingen en interesses. Sommige kinderen zijn dol op huisdieren, terwijl anderen er juist bang voor zijn. Er zijn kinderen die graag druk dansen, zingen of buiten spelen, terwijl anderen liever rustig met knuffels spelen in een kalme omgeving of zich terugtrekken. Sommigen vinden het leuk om gek te doen, spontaan of volgens een plan, terwijl anderen behoefte hebben aan voorspelbaarheid en structuur. Ook verschilt het of een kind graag met andere kinderen in een gezin meedraait of juist liever alleen wil zijn.
Tijdens verschillende gesprekken wordt uitgebreid afgestemd met mogelijke logeergezinnen of gastouders over deze diverse behoeften en interesses van de kinderen.

Logeren3.jpg

Hoe ziet een weekend of een dag eruit tijdens het logeren?

Kinderen worden individueel opgevangen tijdens het logeren. Binnen het logeergezin draaien de activiteiten om het deelnemen aan het dagelijkse leven van het gezin, er zijn geen specifieke behandelprogramma's of therapieën. De precieze tijden waarop een kind wordt opgevangen, worden in overleg bepaald, maar meestal loopt het van vrijdag vanaf 18.00 uur tot en met zondag 17.00 uur.
Neem contact op

Selectieprocedure voor logeer- en gastgezin

Gezinnen die geïnteresseerd zijn in aanmelding kunnen bestaan uit ouders en/of kinderen, maar ook uit alleenstaanden. Leeftijd is niet specifiek van belang, maar men moet wel minimaal 20 jaar oud zijn. Van potentiële logeerouders wordt verwacht dat ze een veilige omgeving kunnen bieden aan het kind, openstaan voor verschillende normen en waarden, en in staat zijn om kritisch te kijken naar hun eigen handelen. 

Als je je aanmeldt, neemt iemand van onze organisatie contact met je op. Als je overweegt je huis en hart open te stellen voor kinderen in nood, in welke vorm dan ook, dan wordt er een intakegesprek bij je thuis gepland. Het is wenselijk dat zowel jij als je eventuele partner hierbij aanwezig kunnen zijn. Na dit intakegesprek wordt samen besloten of je verder wilt gaan met de selectieprocedure. Vervolgens volgt een individueel traject met een reeks gesprekken. Hierbij krijg je informatie over wat het logeren inhoudt en wordt beoordeeld of je geschikt bent als logeergezin.

Gastgezin.jpg

Verdere informatie

Verdere informatie die we zullen opvragen, omvat:

✔️ Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)

✔️ Kopie van het identiteitsbewijs

✔️ Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van beide logeerouders

✔️ Referenties

Naast wat we bespreken tijdens het persoonlijke intakegesprek en de informatie die voortkomt uit het onderzoek, willen we ook graag twee referenties toevoegen aan jouw dossier. We zullen deze personen vragen hoe ze jouw capaciteiten als opvoeder beoordelen, hoe ze het gezin zien en hoe je volgens hen communiceert met anderen.

pleegzorg Prisma.png

Verzekeringen en vergoedingen

Een logeergezin of gastouder ontvangt een vergoeding per dag. Momenteel is dit bedrag vastgesteld op €38,50 en wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. Deze vergoeding dekt de kosten die je maakt. Eventuele extra kosten die je maakt vallen buiten dit bedrag en dien je zelf te betalen.

Als gast- of logeerouder ontvang je een logeercontract vanuit Prisma. De vergoeding die je hiervoor krijgt valt onder de vrijwilligersbijdrage. Dit betekent dat je hierover geen belastingen hoeft af te dragen. Bovendien zijn gast- of logeerouders verzekerd voor bepaalde situaties tijdens hun werkzaamheden voor Prisma, namelijk:

1. Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (WA)

2. Collectieve ongevallenverzekering voor vrijwilligers

Wil je een kind en een gezin helpen?