Missie en visie 6.jpg

Samen voor elkaar - Ons strategisch kompas

Prima heeft een nieuw strategisch kompas voor de komende jaren: Samen voor elkaar.
We geloven dat dit strategische kompas ons zal helpen om te gedijen in een steeds veranderende omgeving. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst een toonaangevende zorgverlener, een gewaardeerde samenwerkingspartner en een aantrekkelijke werkgever blijven.

Om ons strategisch kompas toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen te maken, hebben we een praatplaat gemaakt. Om te zorgen dat iedereen dezelfde boodschap heeft, is er ook een animatie van gemaakt.

Daarnaast kun je het rapport downloaden.

Voel je welkom

Jij doet ertoe en hoort erbij. Ook al kun je niet praten, wij slagen er altijd in om met jou te communiceren. Omdat we weten op welke lichaamstaal we moeten letten, maar vooral omdat we jou persoonlijk leren kennen. Samen met jouw familie en vrienden zorgen we ervoor dat jij een waardevol leven leidt en het naar je zin hebt.

Wij luisteren naar jouw wensen

Wij hebben aandacht voor wat jij wilt. Dat zit al in kleine dingen. Wij onthouden bijvoorbeeld dat jij niet van pindakaas houdt en passen de boodschappen daar graag op aan. Onze begeleiders staan in contact met jouw hele netwerk en luisteren goed naar de hulpvraag. Als het nodig is, schakelen we met andere partijen. Zo krijg jij altijd de beste zorg.

Missie en visie 7.jpg

Dezelfde liefde, aandacht en zorg als thuis

Zorg bij Prisma is maatwerk. Wij stemmen onze begeleiding volledig af op de persoon. We hebben er geen problemen mee om het net even wat anders te doen. Intensief contact met jou en jouw omgeving leidt in onze visie tot de beste zorg. Vertrouw op onze kennis en ervaring, maar geef het vooral ook aan wanneer je verbeterpunten ziet. Want zorgen doe je samen.

Zo gaan wij met elkaar om

Bij Prisma streven we naar een zo normaal mogelijk leven. Voor jou, voor je naasten, en voor alle medeburgers om ons heen. Zonder uitsluiting. Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, levensbeschouwing en geloof, seksuele geaardheid, politieke overtuiging en alles wat jou uniek maakt. Iedereen moet onbeperkt kunnen meedoen. 

We verwachten dat iedereen zich inzet om ervoor te zorgen dat er niet gediscrimineerd wordt bij Prisma. Samen zorgen we ervoor dat niemand wordt uitgesloten. En lukt het ons samen met jou om ervoor te zorgen dat iedereen een waardevol leven leidt en het naar zijn zin heeft. We vragen ook jou om je steentje hieraan bij te dragen.

Dit betekent:

  • dat we op basis van (persoonlijke) kenmerken of overtuigingen geen onderscheid maken of mensen uitsluiten. 
  • dat we bij Prisma geen mensen beledigen op basis van (persoonlijke) kenmerken of overtuigingen. 
  • dat we niet tolereren dat medewerkers op grond van (persoonlijke) kenmerken of overtuigingen worden aangesproken of bejegend door iemand. 
  • dat we altijd streven naar een eerlijk proces van werving en selectie, waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. 
  • dat we ieders geloofsovertuiging accepteren en respecteren.
  • dat iedereen met een goed gevoel mee moet kunnen doen aan vieringen. 

Hoe maken we dit in de praktijk waar? Enkele voorbeelden:

  • De regels zijn opgenomen in ons Werving & Selectiebeleid en daar wordt actief op gestuurd door management.
  • We bespreken deze Prisma visie tijdens de inwerkperiode van nieuwe medewerkers.
  • Bij de Sinterklaasvieringen binnen Prisma zijn Pieten aanwezig met een diversiteit aan kleuren.
  • Iedere medewerker tekent de gedragscode, waarin deze regels zijn opgenomen.

Prisma wijst iedere vorm van discriminatie af. Heb je te maken met discriminatie of signaleer je dit? Onze medewerkers van de Prisma Hulplijn staan voor je klaar via telefoonnummer 088-7702300. 

Samen werken we aan jouw wensen