Er ZIJN voor bewoners maar zeker ook voor hun dierbaren

Door medewerkter hospice Balade

In hospice Balade proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij onze bewoners. We maken zo de laatste fase van hun leven zo aangenaam en dragelijk mogelijk. Een luisterend oor bieden en er zijn voor dierbaren, vinden wij net zo belangrijk. Voor hen is de periode dat iemand die zij liefhebben verblijft in een hospice vaak een emotionele achtbaan. Iedereen beleeft dit op zijn eigen manier.

Bij iedereen zo goed mogelijk aan sluiten is het mooie en boeiende van het werken in een hospice. De een wil graag vaak zijn verhaal delen en de ander is juist wat meer op zichzelf. 

Tijdens het werk is het belangrijk om alert te zijn op kleine signalen en veranderingen, zodat we hier op de juiste manier op in kunnen spelen. Zo wilde ik samen met een collega, Kees - die op sterven lag - verzorgen. De zus van de Kees was - nadat zij al heel wat uurtje gewaakt had - net even naar het dakterras gegaan om wat te eten. 

Tijdens het verzorgen van Kees merkten we een verandering op in zijn mimiek en ademhaling. We hebben zijn zus erbij gehaald. Zo kon zij nog even Kees' hand vast houden. “Het is goed zo, ga maar” kon ze nog zeggen. Enkele minuten later is Kees rustig in het bijzijn van zijn zus overleden. Een verdrietig maar ook een bijzonder en waardevol moment.

Als een bewoner is overleden staan we vanzelfsprekend klaar voor de nabestaanden. De wereld staat voor hen op dat moment even stil. Toch moeten er vrij snel praktische zaken geregeld worden. De begrafenisondernemer moet gebeld worden. Vaak hebben nabestaanden met hun dierbaren al dingen geregeld en besproken. Een enkele keer komt het voor dat een nabestaande nog maar weinig heeft kunnen regelen. Op die momenten is het een kwestie van aanvoelen in welke maten er ondersteuning vanuit ons gewenst is. Als een nabestaande niet in staat is om de begrafenisondernemer te bellen dan nemen we het niet over maar pakken we het samen op. Hierbij zorgen wij ervoor dat de nabestaande de regie blijft houden. 

Als opgemerkt wordt dat een nabestaande er helemaal alleen voor staat bespreken we samen of er iemand is die hem of haar de komende dagen kan bijstaan. Je wilt voorkomen dat een nabestaande - naast het immense verdriet - onzeker en in eenzaamheid naar huis gaat.
Voor dierbaren is het bezoeken van een hospice in eerste instantie vaak een grote drempel. Het is voor ons dan ook waardevol als zij na het afscheid aangegeven dat zij zich op hun gemak voelden. Dat zij tevreden terug kijken op het verblijf van hun naaste in het hospice. Dat is wat we willen bereiken. 

* de naam is fictief

 

 

Er ZIJN voor bewoners maar zeker ook voor hun dierbaren