Aangepaste bezoekregeling 24 maart 2021

Bezoekregeling en logeren/op bezoek gaan

Wij vragen jullie medewerking, zodat iedereen veilig kan wonen, werken én op bezoek kan blijven komen. 

Algemene regels

De basisregels voor iedereen:

 • Blijf thuis bij (milde) klachten (verkouden, hoesten, koorts).
 • Als iemand in het gezin besmet is met het coronavirus of koorts heeft, blijf je thuis. 
 • Was/ontsmet je handen, aan het begin én einde van het bezoek.
 • Nies en hoest in de elleboog.
 • Voorkom drukte.
 • Houd - waar mogelijk - 1,5 meter afstand. 
 • Avondklok: je mag tussen 21.00 uur ‘s avonds (vanaf 31 maart wordt dit 22.00u) en 04.30 uur ‘s nachts niet op straat zijn. 

Algemeen geldt voor iedere bezoeker aan iedere locatie:

 • Geef bij de begeleiding op tijd aan dat je op bezoek wilt komen, zij plannen de afspraak in en kunnen op die manier drukte voorkomen. Zo kan iedereen veilig op bezoek blijven komen. 
 • We gaan ervan uit dat je niet op bezoek komt als je (milde) klachten hebt. Toch kan het zijn dat we een aantal vragen over je gezondheid stellen voor je bezoek. Onze medewerkers kunnen bij verdenking van klachten de toegang weigeren.
 • Draag tijdens je bezoek een medisch mondmasker (deze krijg je van Prisma). Zie hieronder de details per locatie.
 • Afspraken over elk bezoek (naam van de persoon die op bezoek komt) worden vastgelegd in de rapportage van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

Bezoek op groepswoningen (waar bewoners geen eigen appartement hebben):

 • Wij vragen je om contact op te nemen met de begeleiding voordat je op bezoek wilt komen. De begeleiding legt deze afspraak vast. 
 • Zijn alle bewoners die dit wilden, volledig ingeënt (dus 2x een prik gehad)? Dan maximaal 2 bezoekers per dag. Dit mag 2 weken na de laatste vaccinatie ingaan.
 • Is nog niet iedereen die dit wil, volledig ingeënt (dus 2x een prik gehad)? Dan bestaat bezoek uit maximaal twee vaste personen, waarvan er één per keer op bezoek mag komen. 
 • Om iedereen de mogelijkheid te geven om op bezoek te komen, vragen wij je om niet meer dan twee keer per week te komen.
 • Het is fijn als je niet langer dan twee uur op bezoek bent, zo krijgt iedereen de kans om een bezoekje af te leggen.
 • Bezoekers blijven op 1,5 meter afstand van begeleiders en andere cliënten. 
 • Bezoekers dragen altijd een medisch mondmasker bij binnenkomst, weggaan en bij bezoek van de algemene ruimtes. Mondmasker krijgt de bezoeker van Prisma.

Er kan een maximum gelden aan het aantal bezoekers in het gebouw, dit is een inschatting van de teamleider (en het team). 

Bezoek op voorzieningen waar kinderen onder de 18 jaar wonen:

 • Wij vragen je om contact op te nemen met de begeleiding voordat je op bezoek wilt komen. De begeleiding legt deze afspraak vast. 
 • Bezoek bestaat uit maximaal 2 bezoekers per dag. 
 • Om iedereen de mogelijkheid te geven om op bezoek te komen, vragen wij je om niet meer dan twee keer per week te komen.
 • Het is fijn als je niet langer dan twee uur op bezoek bent, zo krijgt iedereen de kans om een bezoekje af te leggen.
 • Bezoekers blijven op 1,5 meter afstand van begeleiders en andere cliënten. 
 • Bezoekers dragen altijd een medisch mondmasker bij binnenkomst, weggaan en bij bezoek van de algemene ruimtes. Mondmasker krijgt de bezoeker van Prisma.

Er kan een maximum gelden aan het aantal bezoekers in het gebouw, dit is een inschatting van de teamleider (en het team). 

Bezoek aan cliënten met een individuele woonruimte met eigen ingang:

 • Wij vragen je om contact op te nemen met de begeleiding voordat je op bezoek wilt komen. De begeleiding legt deze afspraak vast. 
 • Zijn alle bewoners die dit wilden, volledig ingeënt (dus 2x een prik gehad)? Dan maximaal 2 bezoekers per dag. Dit mag 2 weken na de laatste vaccinatie ingaan.
 • Zijn nog niet alle bewoners die dit willen, volledig ingeënt (dus 2x een prik gehad)? Dan maximaal één bezoeker per dag; dit volgens de algemene richtlijnen van het RIVM.
 • Houd 1,5 meter afstand van de begeleiding en de andere bewoners.

Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen vragen wij je om je om geen bezoek te brengen aan de algemene ruimten. Wanneer je bezoek aan een algemene ruimte noodzakelijk is, draag je een medisch mondmasker (deze krijg je van Prisma). Maak tijdens het bezoek zonodig gebruik van het toilet, keukentje en/of badkamer in de woonruimte van degene die je bezoekt.

Hospice Balade:

Binnen Hospice Balade worden per situatie afspraken gemaakt met bezoekers. 

Bezoekers dragen altijd een medisch mondmasker bij binnenkomst, weggaan en bij bezoek van de algemene ruimtes. Mondmasker krijgt de bezoeker van Prisma.

Uitzonderingen 
De volgende uitzonderingen kunnen gelden per locatie:

 • Bezoek van familieleden of naasten aan een persoon in de stervensfase.
 • Bezoekers, wanneer dat nodig is om cliënten te horen als bedoeld in de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ (Wvggz).
 • Advocaten en cliënt-vertrouwenspersonen als bedoeld in de Wzd en Wvggz, die hun cliënt wensen te bezoeken

Per situatie worden hierover aparte afspraken gemaakt. 

Logeren en/of bezoek gaan:

Cliënten kunnen nog steeds gaan logeren of op bezoek gaan. Hierbij gelden een aantal regels: 

 • Ga telkens op hetzelfde adres logeren of op bezoek 
 • Het logeer-/ bezoekadres is het woonadres van de vaste bezoekers. 
 • Tijdens het logeren/ bezoek mogen cliënten ook nabije familieleden ontmoeten (= partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters of broer/zus). 
 • Komt er bezoek tijdens het logeren, dan geldt er een maximum van 1 bezoeker, maximaal 1 keer per dag.
 • Houd met ophalen en terugbrengen rekening met de avondklok (21 uur - 4.30 uur).
 • Houd tijdens het bezoek 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Het logeren kan niet doorgaan als iemand klachten heeft of besmet is met corona. 

We blijven bekijken en bespreken

Wij blijven alle maatregelen steeds bekijken en bespreken. Zo nodig veranderen we weer een aantal maatregelen. Deze veranderingen kunnen lokaal zijn of op woonvoorziening niveau; de teamleider neemt dan contact op. Wij hopen hierin op je begrip.