Actueel 3 Computer

Gratis informatiebijeenkomsten over onvrijwillige zorg

 

Het Landelijke Steunpunt Medezeggenschap (LSR) organiseert gratis online bijeenkomsten over de Wet zorg en dwang voor cliënten, verwanten en cliëntenraadsleden. De bijeenkomsten gaan over (onvrijwillige) zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening en vinden online plaats. Er zijn bijeenkomsten voor verschillende groepen:

  • Dinsdag 12 september (19:30-21:00 uur) voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Dinsdag 19 september (19:30-21:00 uur) voor familieleden en naasten.
  • Donderdag 21 september (19:30-21:00 uur) voor CCR leden en verwantenraadsleden.
  • Woensdag 27 september (19:30-21:00 uur) voor PGB gebruikers.

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten en het aanmelden op de website van LSR.

Bekijk hier meer informatie over de Wet zorg en dwang binnen Prisma.

Bekijk ook ons kwaliteitsrapport en bestuursverslag