Prisma gaat meerjarige samenwerking aan in Van Gogh Nationaal Park

Waalwijk, 30 maart 2021

Vanaf vandaag - de geboortedag van Vincent van Gogh - gaat Prisma met ruim 50 Brabantse partners een meerjarige samenwerking aan in het Van Gogh Nationaal Park in Brabant. Hiermee verbinden wij ons aan de ambities van Van Gogh Nationaal Park nieuwe stijl. Het park wordt het eerste Nationaal Park ‘nieuwe stijl’ in Nederland. Alle partners gaan zich namelijk inzetten voor een fraaier landschap met prachtige natuur, waardevol erfgoed, groen dat doorloopt tot in het hart van de steden en dorpen en een vitaal boerenland met duurzaam toerisme, midden in een economisch krachtige regio. 

De ruim 50 partners zijn afkomstig uit verschillende onderdelen van de samenleving: natuur, landbouw en andere maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Samen nemen ze hun verantwoordelijkheid voor het landschap, zodat ook toekomstige generaties van een gezonde, groene leefomgeving kunnen genieten. Vincent van Gogh is daarbij een inspiratiebron.

Onze ambitie sluit aan bij de beweging die het van Gogh National Park ‘nieuwe stijl’ wil zijn. Een beweging die gericht is op domeinoverstijgend partnerschap. Een partnerschap waarin burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden samen zorg dragen voor een gezonde inclusieve leefomgeving om in te wonen te werken en te recreëren.  Prisma is trots samen te werken met alle betrokken partijen.