Proefschrift: 'De ongekende mogelijkheid van het alledaagse'

Datum: 6 nov 2017Onderwerp: Nieuws

Michael Kolen verdedigt zijn proefschrift De ongekende mogelijkheid van het alledaagse. Een kwalitatief-empirische, zorgethische studie naar morele betekenissen in de alledaagse omgang tussen jongeren met een licht verstandelijke beperking en zorgprofessionals.

Michael Proiefschrift

De studie waar in dit proefschrift verslag van wordt gedaan, gaat over de alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de context van professionele zorgorganisaties. De titel van het boek ‘De ongekende mogelijkheid van het alledaagse’  verwijst naar de mogelijkheden voor goede zorg die in de alledaagse omgang op het spoor kunnen worden gekomen, maar die in de hedendaagse ethiek van de zorg niet gezien worden. Wat die ongekende mogelijkheden voor goede zorg zijn, wordt in dit boek beschouwd vanuit zorg ethisch perspectief. Daarbij worden niet alleen de jongeren met licht verstandelijke beperking en hun zorgprofessionals als actoren in die alledaagse omgang beschouwd, maar wordt expliciet in kaart gebracht hoe ook de institutionele context als derde actor daarbinnen een rol speelt. 


Michael Kolen (1970) is sinds 2005 werkzaam als adviseur zorgethiek / geestelijk verzorger bij de Prisma. Daarvoor was hij werkzaam als adviseur zingeving & ethiek bij K2, Brabants Kenniscentrum Jeugd in ‘s-Hertogenbosch en als docent in het (speciaal) onderwijs. 

Mini-symposium LVB-zorg
Op vrijdagochtend 10 november van 09.00 - 12.30 uur organiseert Prisma in Lokaal 12 op Landpark Assisië in Biezenmortel een mini-symposium LVB-zorg waarin de resultaten van het proefschrift centraal staan. Prof. dr. Xavier Moonen (Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. Hanns-Stefan Haas (bestuursvoorzitter ESA Alsterdorf, Hamburg) zullen vanuit hun perspectief op de studie reflecteren. Aanmelden voor dit mini-symposium kan bij communicatie@prismanet.nl

Bel ons!088 7702200