Balans Van Stenen Links

Van stenen stapelen naar nieuwe vormen van zorg en samenleven 

04 mei 2022

Gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en zorgaanbieders staan, samen met betrokken burgers, voor grote opgaven als het gaat om het realiseren van een toekomstbestendige aanpak van zorg en wonen. Op meerdere plaatsen in onze regio wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van zorg en samenleven die meestal zijn gericht op het creëren van zorgzame omgevingen met ruimte voor ontmoeting. 

Mini-symposium 

Op 12 mei vindt het mini-symposium ‘van stenen stapelen naar nieuwe vormen van zorg en samenleven plaats’. Tijdens dit mini-symposium staan de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn de eerste ervaringen met deze nieuwe woonvormen? 
  • Wat betekent deze beweging voor bestaande samenwerkingsvormen tussen gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, investeerders?  
  • En hoe betrek je burgers die beperkt toegang hebben tot bestaande vormen van burgerparticipatie? 

Waar en wanneer?
Datum: 12 mei 2022
Tijd: 13:30 - 16:30 uur
Plaats: Klasse Theater, Carré 16 in Tilburg

Wil je meer informatie over het mini-symposium? Neem dan contact op via: jpriest@prismanet.nl