Regels per 28 april voor logeren en op bezoek gaan

Vanaf 28 april 2021 wordt de bezoekregeling binnen Prisma versoepeld (stap 1). Dit gebeurt in stappen en op maat. Op bezoek komen kan, maar nog altijd volgens regels. Deze leggen we hieronder per soort locatie uit.

Algemene regels

Iedere bezoeker dient zich te houden aan de basisregels:

 • Bij (milde) klachten blijf je thuis (verkouden, hoesten, koorts).
 • Als iemand in het gezin besmet is met het coronavirus of koorts heeft, blijf je thuis. 
 • Was/ontsmet je handen, aan het begin én einde van het bezoek.
 • Nies en hoest in de elleboog.
 • Vermijd drukte.
 • Houd - waar mogelijk - 1,5 meter afstand.
 • Draag een mondkapje op de aangegeven plaatsen, in ieder geval binnen de centrale ruimtes.

Algemeen geldt voor iedere bezoeker aan iedere locatie:

 • Geef bij de begeleiding op tijd aan dat je op bezoek wilt komen, zij kunnen op die manier drukte voorkomen. 
 • Voor je bezoek stelt een medewerker een aantal vragen over je gezondheid, om zo een inschatting te maken van je gezondheid. 
 • Onze medewerkers kunnen bij verdenking van klachten de toegang weigeren. 
 • Afspraken over elk bezoek (inclusief de naam van degene die op bezoek komt) worden vastgelegd in de rapportage van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

Wij begrijpen dat je elkaar al lange tijd alleen op afstand hebt gezien. Dan is 1,5 meter afstand houden nog steeds moeilijk. Toch vragen wij je om dit zoveel als mogelijk te doen gedurende het bezoek en fysiek contact te beperken. De 1,5 meter afstand is niet meer nodig in contact met twee vaste bezoekers als zowel de cliënt en de bezoeker volledig gevaccineerd zijn. Een mondkapje dragen is dan niet noodzakelijk in de eigen woonruimte van de cliënt. 

Bezoek op groepswoningen (waar bewoners geen eigen appartement hebben en waar cliënten volledig gevaccineerd zijn (vaccinatiegraad 80%):

Bezoek bij groepswoningen is mogelijk vanaf 28 april met de onderstaande regels: 

 • Bezoek komt niet zonder afspraak; vooraf moet er contact zijn met de begeleiders om de afspraak vast te leggen.
 • Bezoek bestaat uit maximaal twee vaste personen. Bezoek duurt maximaal 2 uur.
 • Bezoekers hebben enkel op afstand met een mondkapje contact met begeleiders tijdens het bezoek.
 • Bezoekers hebben enkel op afstand met een mondkapje contact met andere cliënten.

Bij stap 3 wordt bezoek uitgebreid naar 4 personen. 
Daar waar nodig is er ruimte voor maatwerk.

Bezoek aan cliënten met een individuele woonruimte met eigen ingang:

Binnen een eigen woonruimte (appartement/studio) met eigen ingang is bezoek vanaf 28 april mogelijk met de onderstaande regels:

 • Bezoek komt niet zonder afspraak; vooraf moet er contact zijn met de begeleiders om de afspraak vast te leggen.
 • Maximaal twee bezoekers per keer.
 • Bezoekers hebben enkel op afstand met een mondkapje contact met begeleiders tijdens het bezoek.
 • Bezoekers hebben enkel op afstand met een mondkapje contact met andere cliënten.

Bij stap 3 wordt bezoek uitgebreid naar 4 personen. 
Daar waar nodig is er ruimte voor maatwerk.

Bezoek aan woningen waar enkel kinderen/ jeugdigen wonen:

Op Theresiastraat 16 en Konijnenberg 8 (kinderen en jeugd) kan bezoek vanaf 28 april binnen de voorziening plaatsvinden, zoals al eerder was. Ondanks dat kinderen niet gevaccineerd zijn is bezoek door twee personen mogelijk.  

 • Bezoek komt niet zonder afspraak; vooraf moet er contact zijn met de begeleiders om de afspraak vast te leggen.
 • Bezoek komt maximaal 2 keer per week.
 • Bezoek bestaat uit maximaal twee vaste personen.
 • Bezoekers hebben enkel op afstand met een mondkapje contact met begeleiders tijdens het bezoek.
 • Bezoekers hebben enkel op afstand met een mondkapje contact met andere cliënten.

Er kan een maximum gelden aan het aantal bezoekers in het pand per keer, dit is een keuze van de teamleider. Bezoekers blijven minimaal op 1,5 meter afstand van begeleiders en andere cliënten. 

Hospice Balade:

Binnen Hospice Balade is bezoek mogelijk met de volgende regels:

 • Bezoekers maken vooraf een afspraak. 
 • Er zitten geen restricties aan de hoeveelheid bezoeken en de duur van het bezoek. 

Logeren en/of bezoek gaan:

Vanaf 28 april  kunnen cliënten weer gaan logeren of op bezoek gaan op twee verschillende adressen waar de reguliere regels (rondom huisbezoek) in acht worden genomen.