Coronavirus

Coronavirus Prisma

Alle informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Update 1 april 2020 - 16:50 uur

Verlenging huidige maatregelen

Dinsdag 31 maart jl. maakte het kabinet bekend dat alle huidige maatregelen om het coronavirus te beperken tot en 28 april worden verlengd. Deze verlenging geldt dus ook voor de volgende maatregelen die Prisma hanteert:

 • Voor alle Prisma locaties geldt de bezoekregeling: “Nee, tenzij”. Er mag geen bezoek komen (er zijn dus alleen cliënten/ bewoners en zorgmedewerkers aanwezig), tenzij bezoek van essentieel belang is voor de cliënt. Wij doen een dringend beroep op alle besturen en ouders van Fittin wooninitiatieven om ook deze landelijke bezoekregeling te volgen.
 • Alle dagbestedingslocaties van Prisma zijn gesloten.
 • Er is geen taxivervoer van en naar ODC’s of dagbestedingslocaties van Prisma. 
 • Voor ODC’s geldt: maatwerk waar nodig en waar mogelijk (we volgen hierin de RIVM richtlijnen, zoals opvang van kinderen voor ouders met vitale beroepen).
 • De behandelingen van cliënten waarbij direct contact plaatsvindt gaan niet door, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Ambulante zorg: de ambulant medewerker belt voorafgaand aan het huisbezoek of de cliënt klachten heeft. Wanneer sprake is van (milde) klachten, wordt het bezoek verplaatst of vervangen door bijvoorbeeld videobellen.
 • Kantoorpersoneel wordt nog steeds verzocht - waar kan - zoveel mogelijk thuis te werken. 
 • We nemen op alle locaties van Prisma de algemene hygiënemaatregelen in acht: 
  • Geen handen schudden
  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd dat naar verwachting vanaf 6 april extra testen beschikbaar komen voor zorgmedewerkers die werken met kwetsbare personen en zelf klachten hebben die lijken op klachten die passen bij het coronavirus. Wij zijn verheugd met deze ontwikkeling, want dit draagt bij aan een nog veiligere omgeving voor cliënten.

Onderaan deze pagina vind je alle eerder geplaatste nieuwsberichten.

Op deze pagina

 • Antwoorden op veelgestelde vragen voor 'cliënten en netwerk' 
 • Leuke activiteiten voor cliënten
 • Corona eenvoudig uitgelegd

Verder:
Heb je een vraag over corona, bel dan met de Prisma Hulplijn: 088 - 770 2300 of stuur een mail naar hulplijn@prismanet.nl

Buiten kantooruren of wanneer je vraag m.b.t. Corona urgent is, bel je naar het nummer: 088 - 7702290 Wanneer er geen urgentie is, stuur dan een mail.

Volg ook het laatste nieuws van de landelijke organisaties: 
RIVM
VGN

Brochure voor cliënten
Steffie Corona

Het coronavirus eenvoudig uitgelegd

Steffie heeft een nieuwe stapsgewijze uitleg over het coronavirus gemaakt. De eenvoudige website is te vinden op corona.steffie.nl. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare doelgroepen.
Bekijk de website van steffie
Rijksmuseum

Leuke dingen om te doen

Tijdens de coronacrisis moet je veel binnen blijven. Hoe kan je ervoor zorgen dat je je niet gaat vervelen? We hebben een paar ideeën voor je om de tijd een beetje door te komen. Je kunt bijvoorbeeld online het rijksmuseum bezoeken of een leuk spelletje spelen, of online chatten of videobellen met de clinicclowns
Bekijk alle activiteiten die ik kan doen

Veelgestelde vragen cliënten en netwerk

Ik heb een LAT relatie. Mag ik mijn vriend/vriendin nog zien?

Hierin volgt Prisma de RIVM richtlijnen, waarbij sociaal contact vermeden moet worden. De bezoekregeling - nee, tenzij - is ook hierbij van kracht.

Mag ik nog op bezoek bij mijn zoon/dochter/familielid die bij Prisma woont?
Mag ik nog op bezoek bij mijn zoon/dochter/familielid die bij Prisma woont?

Volgens de nieuwe richtlijnen vanuit de VGN mogen cliënten in de gehandicaptenzorg niet meer bezocht worden tenzij contact met een familielid of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Voor meer informatie lees het advies vanuit de VGN

Wat is het beleid van Prisma als er een cliënt in een groepswoning of los appartement (milde) gezondheidsklachten én koorts vertoont?
Wat is het beleid van Prisma als er een cliënt in een groepswoning of los appartement (milde) gezondheidsklachten én koorts vertoont?

Prisma volgt hierin de richtlijnen van de overheid. Als een cliënt (milde) gezondheidsklachten heeft (verkoudheid, koorts en/ of luchtwegklachten) was het advies al om binnen te blijven. De aangescherpte maatregel hierop is dat op het moment dat één cliënt koorts heeft, alle cliënten van de groepswoning thuis moet blijven. Voor de cliënten die in losse appartementen wonen waarbij één cliënt koorts heeft, wordt de gezamenlijke woonkamer gesloten en moeten groepsactiviteiten vermeden worden.

Mag een cliënt of pleegkind in het weekend naar huis? Wat zijn de richtlijnen die Prisma hierin hanteert?
Mag een cliënt of pleegkind in het weekend naar huis? Wat zijn de richtlijnen die Prisma hierin hanteert?

Nee, dat mag niet. Kies je ervoor om (cliënt of pleegkind) naar huis te (laten) gaan? Dan kun je als cliënt of pleegkind niet terugkeren naar de locatie gedurende deze maatregel.

Zijn de dagbestedingslocaties open?

Nee, vooralsnog blijven alle dagbestedingslocaties inclusief ODC’s (orthopedagogische dagcentra: ‘t Overstapje, Balade Waalwijk en Huis van de Heuvel Breda - Boris Beer en Leo Leeuw) gesloten tot 6 april.

Ik zit in het cliëntenplatform en/of in een cliëntenraad gaan deze overleggen nog door?

Deze overleggen gaan niet door en komen te vervallen tot 6 april.

Hoe zit het met het vervoer dat geregeld is voor cliënten?

Er rijden tot 6 april geen taxi's naar en van dagbestedingslocaties. 

Mag ik nog handen schudden met anderen?

Naast de algemene hygiënemaatregelen volgt Prisma het RIVM en wordt geadviseerd om onderling geen handen te schudden. 

Gaan alle behandelingen voor de cliënten door?

Prisma volgt hierbij het advies van het RIVM om zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden. Dit betekent ook dat de behandelingen van cliënten waarbij direct (fysiek) contact plaatsvindt, niet doorgaan, tenzij strikt noodzakelijk. 

Afspraken  vinden zoveel mogelijk via beeldbellen of telefonisch contact plaats. Je krijgt daarover persoonlijk bericht van je behandelaar. Die vertelt je dan meer over hoe dat in z’n werk gaat.

Het advies van het RIVM is om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Hoe werkt dit voor cliënten die wonen bij Prisma?

Het mijden van sociaal contact geldt ook voor mensen die bij Prisma wonen. Op de woonvoorziening zijn de medewerkers hier extra alert op en begeleiden cliënten daarin. Uiteraard kunnen zij gewoon in hun eigen woning blijven.

De broer van een cliënt wil op bezoek komen, maar heeft een zwak immuunsysteem. Mag de broer van de cliënt op bezoek komen?

Prisma volgt hierin het advies van het RIVM waarbij ouderen en personen met een verminderde weerstand zoveel mogelijk grote gezelschappen moeten vermijden, ook bezoek aan kwetsbare personen moet om deze reden beperkt worden.

Ik ontvang ambulante ondersteuning, bezoekt mijn begeleider mij nog thuis?

Prisma volgt hierin de richtlijnen van de overheid, waarbij wordt aangegeven dat ambulante zorg gewoon zijn continuïteit behoudt. De begeleider/begeleidster belt jou op, voordat hij/zij op huisbezoek komt, om te vragen of je klachten hebt. Als jij klachten hebt dan wordt het huisbezoek vervangen door een belafspraak of beeldbellen. Als jij geen klachten hebt dan komt de begeleider dus gewoon bij jou langs.

Gaan bijeenkomsten nog door?

Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni afgelast.

Ik heb een vraag over corona. Wie kan ik bellen?

De Prisma Hulplijn kan benaderd worden voor vragen over corona.

Ben je bezorgd, heb je behoefte aan een luisterend oor of wil je dat er even iemand meedenkt, bel dan de hulplijn. De hulplijn is er voor medewerkers, cliënten en familie. 

Veelgestelde vragen medewerkers

Veelgestelde vragen voor jou als medewerker vind je op de LOBBY hier vind je ook het laatste (interne) nieuws. 

Eerdere nieuwsberichten over Corona vind je hieronder

Update 26 maart 2020 - 16:00 uur

Update 26 maart 2020 - 16:00 uur

Om alle cliënten en medewerkers van Prisma zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, volgen wij steeds alle landelijke richtlijnen op voor zorgorganisaties. Hiermee proberen we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Nieuwe bezoekregeling: Nee, tenzij
Afgelopen maandag 23 maart 2020 werd bekend dat er een nieuwe landelijke bezoekregeling voor de gehandicaptenzorg vastgesteld is. De bezoekregeling gaat uit van het principe: nee, tenzij.

Concreet betekent dit het volgende voor alle locaties van en alle cliënten bij Prisma:

 • Er mag geen bezoek komen (er zijn dus alleen cliënten/ bewoners en zorgmedewerkers aanwezig), tenzij bezoek van essentieel belang is voor de cliënt. Een mogelijk essentieel belang is ter beoordeling aan de teamleider.
 • Deze landelijke richtlijn geldt per direct en vooralsnog tot 6 april.
 • Als het coronavirus wordt geconstateerd bij een van de cliënten of medewerkers, dan geldt er een volledig bezoekverbod voor de betreffende locatie. 
 • Kies je ervoor om (de cliënt) naar huis te (laten) gaan? Dan kun je als cliënt niet terugkeren naar de locatie gedurende deze maatregel.

Contact houden
We realiseren ons dat dit een zeer ingrijpende maatregel is voor iedereen, maar het is noodzakelijk om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. 

We moedigen jullie aan het contact op andere manieren voort te zetten wanneer dit mogelijk is, bijvoorbeeld door videobellen.

Overzicht van alle geldende maatregelen
Er zijn veel maatregelen van kracht in deze crisistijd. Wij zetten hieronder de huidige maatregelen die we binnen Prisma voor cliënten en netwerk hanteren (sowieso tot 6 april 2020) overzichtelijk op een rij:

 • Voor alle Prisma locaties geldt de bezoekregeling: “Geen bezoek, tenzij”, zoals hierboven uitgelegd.
 • Alle dagbestedingslocaties van Prisma, inclusief ODC’s, zijn gesloten en alle dagbestedingsactiviteiten stoppen. 
 • Er is geen taxivervoer van en naar ODC’s of dagbestedingslocaties van Prisma.
 • De behandelingen van cliënten waarbij direct contact plaatsvindt gaan niet door, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Ambulante zorg: de ambulant medewerker belt voorafgaand aan het huisbezoek of de cliënt klachten heeft. Wanneer sprake is van (milde) klachten, wordt het bezoek verplaatst of vervangen door bijvoorbeeld videobellen.
 • We nemen op alle locaties van Prisma de algemene hygiënemaatregelen in acht: 
  • Geen handen schudden
  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Op deze pagina vind je onder de veelgestelde vragen alle eerdere nieuwsberichten terug over het coronavirus.

Update 23 maart 2020 15:00 uur

Nieuws: 23 maart 2020 - Helaas is de eerste officieel bevestigde corona besmetting binnen Prisma een feit. Het gaat om een cliënt, wonende in Hilvarenbeek. De andere cliënten van de betreffende woonvoorziening, het netwerk van de cliënten en het team zijn op de hoogte gesteld. Het crisisteam en de teamleiders zorgen voor passende zorg aan de getroffen cliënt, dit doen zij in overleg met de GGD. Alle voorzorgsmaatregelen die getroffen kunnen worden om de kans op besmetting van andere cliënten en medewerkers te beperken, worden in acht genomen.

Update 21 maart 2020 14:00 uur

Nieuws: 21 maart 2020 - Samen met Brabantse organisaties in gehandicaptenzorg benadert Prisma Minister De Jonge vanwege dringende behoefte aan extra testen en beschermingsmiddelen voor medewerkers! Lees hier de brief

Update 17 maart 2020 12:00 uur

Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen heeft het crisisteam van Prisma - met het welzijn van onze medewerkers en de cliënten als uitgangspunt - de volgende aanvullende maatregelen opgesteld:

 • De dagbesteding van Prisma, inclusief ODC’s, sluit tot 6 april 2020. Maatwerk wordt geleverd indien nodig en mogelijk, de inventarisatie daarvan en eventuele afspraken worden door de teamleiders gemaakt. 
 • Er is dus ook geen taxivervoer van en naar de dagbestedingslocaties van Prisma tot 6 april. De teamleider is aanspreekpunt voor cliënten, ouders, netwerk van cliënten.
 • Er wordt vandaag een brief verstuurd naar cliënten en contactpersonen over de maatregelen die m.b.t. de dagbesteding zijn genomen. 
 • Medewerkers die behoren tot risicogroepen, zoals bekend zijn met longklachten, zwanger zijn, diabetes etc, overleggen met hun huisarts en bespreken met hun leidinggevende hun inzet.

Kijk voor de meest actuele status rondom het coronavirus op de RIVM website.

Update 15 maart 2020 - 19:00uur

Vandaag scherpte de overheid de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus weer aan. 

Het crisisteam van Prisma heeft - met het welzijn van onze medewerkers en de cliënten als uitgangspunt - daarom de volgende aanvullende maatregelen opgesteld:

 • Morgen - maandag 16 maart - en dinsdag 17 maart blijven alle dagbestedingslocaties, inclusief ODC’s (orthopedagogische dagcentra: ‘t Overstapje, Balade Waalwijk en Huis van de Heuvel Breda - Boris Beer en Leo Leeuw) gesloten. Dit is een tijdelijke maatregel (we verlengen het weekend); aanstaande dinsdag communiceren we hoe we vanuit daar verder gaan.
 • Waar je kunt, informeer je cliënten direct nadat je deze tekst gelezen hebt.
 • Alle taxibedrijven die cliënten morgen en dinsdag naar ODC’s of dagbestedingslocaties zouden brengen, worden vanavond nog afgebeld. Zij zullen morgen niet rijden.
 • De medewerkers dagbesteding komen morgenvroeg gewoon naar de dagbestedingslocatie/ ODC. We vragen jullie om er iets eerder te zijn, om telefonisch mensen te woord te kunnen staan waar nodig en om cliënten op te vangen die toch zullen komen.
 • Ambulante begeleiding gaat gewoon door zoals eerder gecommuniceerd: ambulante medewerkers bellen voorafgaand aan hun huisbezoek of de cliënt klachten heeft. Zo ja, dan wordt het huisbezoek vervangen door telefonisch contact of beeldbellen.
 • Kantoorpersoneel wordt nog steeds verzocht - waar kan - zoveel mogelijk thuis te werken. Stem onderling af over de bezetting als deze in het gedrang komt i.v.m. de sluiting van scholen en dagopvangcentra.
Update 13 maart 2020 - 14:00 uur

De maatregelen rondom het coronavirus zijn vanuit de overheid, en dus ook bij Prisma, flink aangescherpt. Zie hieronder de aanvullende maatregelen die het speciaal ingerichte crisisteam van Prisma heeft getroffen, in samenspraak met GGD Hart van Brabant en GHOR (Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio).

Alle maatregelen zijn weloverwogen gemaakt, met het welzijn van cliënt en medewerker als uitgangspunt. Wij volgen hierin zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM:

 • Bezoek is alleen welkom op de woonvoorziening wanneer hij/zij geen (milde) gezondheidsklachten heeft. Heeft de bezoeker wel (milde) gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, dan wordt de toegang tot de locatie geweigerd. Deze regel hanteren we voor alle bezoekers, uitgezonderd zorgpersoneel.
 • Zorgpersoneel dient verkoudheidsklachten én koorts te hebben voordat ze zich ziek melden; dit om de continuïteit in de primaire zorg te kunnen waarborgen. 
 • We vragen zorgmedewerkers niet naar het buitenland te reizen om mogelijke besmetting zoveel mogelijk te beperken. 
 • Alle cliënten die dagbesteding hebben bij Prisma mogen alleen komen als zij geen (milde) gezondheidsklachten hebben. Heb je één van de klachten, dan kun je niet naar de dagbesteding komen. 24 uur nadat de klachten weg zijn, ben je weer welkom.
 • De behandelingen van cliënten waarbij direct contact plaatsvindt gaan niet door, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Ook voor mensen die bij Prisma wonen geldt dat sociaal contact vermeden moet worden. Op de woonvoorziening zijn de medewerkers hier extra alert op en begeleiden cliënten daarin. Uiteraard kunnen de cliënten gewoon in hun eigen woning blijven. 
 • Voor kantoorpersoneel geldt: werk tot 31 maart, waar het kan, zoveel mogelijk thuis. Hiermee vervallen ook de interne en externe vergaderingen. Overleg zoveel mogelijk telefonisch.

Tot nu toe zijn er nog geen besmettingen geconstateerd bij cliënten of medewerkers; vanzelfsprekend kan dat op ieder moment veranderen. Bij een constatering handelen we daarnaar. 

Door samen alert te blijven en de maatregelen nauwgezet te volgen, hopen wij de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Kijk voor de meest actuele status rondom het coronavirus op de RIVM website.

Update 12 maart 2020 - 15:56 uur

De richtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn - specifiek voor Brabant - door het RIVM aangescherpt. 

Om cliënten en medewerkers te beschermen neemt Prisma de volgende maatregelen:

 • Voor kantoorpersoneel geldt: werk tot en met maandag 16 maart, waar het kan, zoveel mogelijk thuis. Hiermee vervallen ook de interne en externe vergaderingen. Overleg zoveel mogelijk telefonisch (via Hangouts / Meet met meerdere mensen tegelijk).
 • Voor medewerkers uit de zorg geldt: alle overleggen waar je bij betrokken bent, vervallen tot 1 april. Het gaat hier om zaken als: teamoverleggen, scholing en training, cliëntplanbesprekingen en -evaluaties, reguliere (niet opgeschaalde) MDO's en werkgroepen. Het besluit is deze bijeenkomsten te laten vervallen en ook niet meer in te halen. Doen er zich problemen voor, bespreek deze dan telefonisch. We leggen hiermee de focus op de primaire zorg.
 • Verplichte scholingen en trainingen voor medewerkers en leerlingen worden tot 1 april afgelast. Deze maatregel zorgt ervoor dat er (naast het mogelijk voorkomen van besmettingen) zoveel mogelijk mensen in de primaire zorg ingezet worden.
 • Grote bijeenkomsten en evenementen worden tot 1 april afgelast. Alle betrokken partijen worden hiervoor apart benaderd.
 • Ambulante medewerkers bellen voorafgaand aan hun huisbezoek of de cliënt klachten heeft. Zo ja, dan wordt het huisbezoek vervangen door telefonisch contact of beeldbellen.
 • Flexmedewerkers worden op de reguliere manier ingezet. Voor hen gelden dezelfde richtlijnen als voor overige medewerkers van Prisma.
 • Naast de al geldende hygiënemaatregelen geldt nu ook als maatregel dat we geen handen meer schudden. Desinfecterende doekjes zijn beschikbaar en te bestellen om bij gedeeld gebruik van bijvoorbeeld toetsenbord, bureau en muizen eerst te desinfecteren.
 • Bezoek cliënten en/of locaties alleen wanneer noodzakelijk, zodat we op deze manier besmetting zoveel mogelijk voorkomen. Bij (milde) gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts, meldt u dan bij de teamleider vóór het bezoek.
 • Voor iedereen die werkzaam is binnen Prisma (medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, leerlingen etc) geldt: wanneer je je ziek meld vanwege verkoudheid, koorts en/ of luchtwegklachten (bij één van de drie klachten of een combinatie van klachten) meld je je niet alleen ziek bij je leidinggevende, maar óók bij de praktijkverpleegkundigen. Bij besmetting of duidelijk vermoeden van besmetting (urgente situatie) meld je dit telefonisch via 088 - 7702290.
  Alle overige meldingen meldt je via infectieziekten@prismanet.nl Op deze manier blijven we zo alert als mogelijk op alle risico’s.
 • De extra maatregel rondom ziekmelding geldt ook bij het ziekmelden van cliënten. Wanneer je een cliënt ziek meld vanwege verkoudheid, koorts en/ of luchtwegklachten (bij één van de drie klachten of een combinatie van klachten) meld je dit bij de praktijkverpleegkundigen. Ook hier geldt: bij besmetting of duidelijk vermoeden (urgente situatie) meld je dit telefonisch via 088 - 7702290.
 • Alle overige meldingen meld je via infectieziekten@prismanet.nl 

Kijk voor de meest actuele status rondom het coronavirus op de RIVM website.

Update 9 maart 2020 - 12.45 uur

Het aangescherpte advies voor inwoners uit de provincie Noord-Brabant is nog steeds van kracht. Prisma volgt het RIVM in het aangepaste advies voor zorgmedewerkers uit de provincie Noord-Brabant:

 1. Heeft een medewerker risicogebied bezocht of contact gehad met cliënten/ patiënten met corona infectie en klachten van verkoudheid: thuisblijven 
 2. Voor Brabant geldt extra voor alle zorgmedewerkers bij verkoudheid EN luchtwegklachten EN koorts: thuis blijven (ongeacht contacten of bezoek aan risicogebieden) – in alle andere gevallen kunnen medewerkers gewoon komen werken. Enkel bij een combinatie van alle drie de gezondheidsklachten is het advies thuis blijven. 

In beide gevallen geldt, dat de medewerker contact moet opnemen met de leidinggevende.

 1. Voor overige burgers in Noord-Brabant geldt bij verkoudheidsklachten; sociale contacten vermijden. Het advies is dat zorgorganisaties in Noord-Brabant familie en ander bezoek moeten vragen om weg te blijven wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten.

Prisma hanteert het aangepaste advies van het RIVM voor zorgmedewerkers ook voor de cliënten, waarbij dus geldt dat op vertoon van alle drie de gezondheidsklachten geadviseerd wordt thuis te blijven (bijvoorbeeld bij ODC of cliënten in de dagbesteding). 

Update: 6 maart 2020 - 21:30 uur

Het RIVM adviseert iedereen in Brabant met milde gezondheidsklachten om het contact met de buitenwereld voorlopig tot een minimum te beperken. Onder zulke klachten verstaat het RIVM hoesten, een neusverkoudheid en koorts. Het instituut komt met dit advies omdat het de bron van een aantal besmettingen in Brabant niet kan achterhalen.
Het instituut roept mensen met klachten dus op om het uitgaansleven dit weekend te mijden en geen evenementen te bezoeken.

Voor zorgpersoneel geldt een aangepast advies (dit is het gezamenlijke advies van NVZ en RIVM). Voor zorgpersoneel geldt bovenstaande alleen als zij recent in één van de de risicogebieden* zijn geweest of mogelijk in onbeschermd contact zijn geweest met een patiënt die besmet bleek.

Dit advies geldt tot besluitvorming in het BAO (bestuurlijk afstemmingsoverleg, georganiseerd door het ministerie van VWS) op 9 maart 2020 en op basis van inzichten uit het lopende onderzoek in Noord-Brabant.

Neem contact op met de teamleider van de locatie en de bedrijfarts als je als zorgmedewerker de geringste verkoudheids- of luchtwegklachten krijgt.

Voorzorgsmaatregelen in onderstaande berichtgeving blijven van kracht.

*De risicogebieden in Europa en daarbuiten zijn:

 • China (inclusief Hong Kong en Macau)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
  Kijk voor de meest actuele update op deze website.
Update: 6 maart 2020 10:30 uur

Update rondom maatregelen coronavirus

Iedere dag blijven we de grootst mogelijke voorzorg in acht nemen; we blijven extra alert op de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
- Was je handen regelmatig
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes

Update: 2 maart 2020 14:00 uur

In verband met de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland breiden we onze voorzorgsmaatregelen verder uit:

We vragen alle cliënten, netwerk en medewerkers die:

 • de afgelopen 14 dagen in een corona gebied* zijn geweest en luchtwegklachten of gezondheidsklachten hebben
  of
 • de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus

zich te telefonisch te melden bij:

 • client-netwerk: teamleider van de betreffende locatie
 • medewerkers: bij de leidinggevende.

Wij rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de grootst mogelijke voorzorg in acht neemt.

Wij zullen de cliënten extra in de gaten houden en letten op eventuele ziekteverschijnselen.

* Coronagebieden zijn gebieden die door het RIVM als risico verspreidingsgebied worden aangemerkt. Dat zijn op dit moment:

 • China (inclusief Hong Kong en Macau)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • In Noord-Italië de provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië
update: 28-02-2020

Coronavirus in Nederland

Gisteren werd bekend dat er bij een inwoner van Loon op Zand het nieuwe coronavirus  (COVID-19) is vastgesteld. De patiënt, die kort geleden in de regio Lombardije (Italië) is geweest, ligt in isolatie in het Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg.  De GGD brengt contacten van deze patiënt in kaart voor contactonderzoek.

Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en houden ons aan het COVID-19 protocol welke uitgaat van de richtlijnen van de GGD. 

We willen jullie attenderen op de belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, bron RIVM:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Wees alert op de hygiëne en op eventuele klachten bij jezelf en naasten.  Voor vragen over het coronavirus kun je terecht bij de Praktijkverpleegkundigen op het nummer: 088-7701212.

Wij blijven alert en houden jullie op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.