Prisma behandelt mij al

Wanneer je nog geen cliënt bent van Prisma, maar wel gebruik wilt maken van onze crisisopvang, neem dan eerst contact op met MEE, de gemeente of je huisarts. Zij zorgen voor een crisisverwijzing waarmee je bij ons terecht kan.

Prisma behandelt mij al