Prisma behandelt mij nog niet

Wanneer je nog geen cliënt bent bij Prisma, maar wel gebruik wilt maken van onze crisisopvang, neem dan eerst contact op met de WLZ crisisregisseur (088 131 1660), de gemeente (Wmo) of je huisarts. Zij zorgen voor een crisisverwijzing waarmee je bij ons terecht kan.

Prisma behandelt mij nog niet