Brigite | Lid Raad van Bestuur

Brigite van Haaften: Lid Raad van Bestuur

Brigite van Haaften: ‘Wij kunnen veel leren van mensen met een beperking’

Mensen met en zonder beperking dezelfde taal laten spreken door echt naar elkaar te luisteren. Dat vraagt om oprechte en bewuste aandacht voor elkaar. Mensen met elkaar verbinden: die missie heeft Brigite van Haaften (57). Sinds maart 2020 is ze aangesteld als lid van de Raad van Bestuur binnen Prisma. Zo snel als corona op dat moment zijn intrede deed in ons land, zoveel plannen heeft Brigite. Ze vertelt er graag over.

Het is alweer jaren geleden als Brigite voor het eerst in aanraking komt met het werken in de zorg. Ze studeert op dat moment Orthopedagogiek en belandt tijdens een stage in de wereld van de gehandicaptenzorg. Na haar studie start ze een eigen praktijk in opvoedingsadvies, met als uitgangspunt: je moet vragen beantwoorden voordat het problemen zijn geworden. Brigite: “In die tijd na mijn studie heb ik veel geleerd over het gedrag en het doen en laten van mensen. Ik zag dat het contact en daarmee de samenwerking tussen de mensen rondom het kind, vaak niet optimaal was, ondanks dezelfde intentie. Dat deed me beseffen dat hier verbeteringen mogelijk zijn. Anderen daarbij  helpen, daarin zag ik voor mezelf een missie.”

Brigite Van Haaften Prisma 2
Mensen met en zonder beperking dezelfde taal laten spreken door echt naar elkaar te luisteren. Dat vraagt om oprechte en bewuste aandacht voor elkaar.

Na een verhuizing belandt ze “op wonderbaarlijke wijze” in de politiek, waar ze aan de slag gaat als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Vervolgens wordt ze Gedeputeerde van de Provincie met onder meer Jeugdzorg, Cultuur, Erfgoed en Sport in haar portefeuille. “Ook die functie had weer alles te maken met communicatie en ons doen en laten. Met het gedrag van mensen. En met het dragen van verantwoordelijkheid voor een groot aantal verschillende onderwerpen” Na ruim 15 jaar werkzaam te zijn geweest in politieke functies, keert Brigite terug in de zorg. Ze heeft een diepe wens: Brigite wil mensen met en mensen zonder een beperking met elkaar verbinden, want we kunnen zoveel van elkaar leren . Brigite: “Ik voel vaak een bijzondere klik met mensen met een beperking. Dat heeft alles te maken met hun kijk op het leven. Of je het nu wilt of niet, mensen met een beperking veranderen jouw eigen kijk op het leven. Ze leven meer dan de meeste mensen in het hier en nu. Iets wat bij de gemiddelde burger zelfs nauwelijks meer lukt. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer er meer verbinding is tussen mensen met en zonder een beperking, het een verrijking is voor iedereen. Daar wil ik me hier binnen Prisma hard voor maken.”

 

"Ik probeer altijd naar de toekomst te blijven kijken, zelfs in crisistijd. Of: vooral in crisistijd."

In maart 2020 deed Brigite haar intrede bij Prisma. Geen rustige start, met de coronacrisis die net begon. Brigite: “Ik probeer altijd naar de toekomst te blijven kijken, zelfs in crisistijd. Of: vooral in crisistijd. Medewerkers en cliënten hebben perspectief nodig. Maar ik kan niet zeggen dat het geen pittige tijd is tot nu toe. Kennismaken gaat via de computer en veel vergaderingen gaan over de crisis, waardoor andere onderwerpen in de verdrukking komen. Het meest jammere vind ik dat de onderlinge ontmoetingen worden bemoeilijkt. Ik kan zelf nu ook niet zomaar elke locatie binnenstappen. De regels zijn streng binnen onze organisatie, helaas omdat het nodig is.”

Tot slot wil Brigite haar lof uitspreken naar alle medewerkers én cliënten van Prisma. “Onze begeleiders moeten ontzettend veel geduld opbrengen momenteel, door de regels die nu gelden. Voor sommige cliënten zijn die regels moeilijk te snappen. Zij ervaren daardoor angst, omdat ze zich niet begrepen voelen of bang zijn voor het virus. De korte lontjes, waarover je regelmatig leest in de krant, maken wij ook mee bij sommige cliënten. Dat kost veel energie voor henzelf en voor onze zorgverleners. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier uiteindelijk veel lessen uithaalt, zowel onze cliënten als onze zorgbegeleiders. Een crisis zorgt voor een versneld leerproces. Dat is ook veel waard. Laten we vooral blijven geloven in een mooie toekomst. En mijn missie? Daar wil ik elke dag samen met alle betrokkenen keihard aan werken!”

Prisma is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken